Autoala kehittyy ekologisesti kohti uutta

Ystävänpäivänä 14.2.2023 EU-parlamentti hyväksyi uusien polttomoottoriautojen myyntikiellon vuoteen 2035 mennessä. Päätös on osa EU:n pyrkimystä kohden hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kehitys on suunta kohti parempaa ja tilanne vaatii muutoksia. Tämä ystävänpäivätervehdys ei varmaankaan jokaiseen talouteen tullut iloisena korttina, koska muutos nähdään Euroopassa autoteollisuuden työpaikkojen vähenemisen uhkana. 

Autoala on yksi edelläkävijöitä kehitettäessä toimintoja, joilla voidaan vähentää hiilijalanjälkeämme. EU:n päätös vauhdittaa uusien vähäpäästöisten käyttövoimien kehitystyötä antamalla sille aikaraamit. 

Ajoneuvoalan toimintaympäristön kehittyminen edellyttää myös ammatillisilta koulutuksenjärjestäjiltä asiaan reagoimista. Tarvitaan uutta osaamista. OSAOlla ajoneuvoalan koulutuksessa otetaan huomioon se, miten uusia käyttövoimia käyttäviä ajoneuvoja huolletaan ja korjataan oikein ja turvallisesti, unohtamatta kuitenkaan perinteistä tekniikkaa.  

Koulutuksessa on otettava huomioon myös ajoneuvojen lisääntyvä elektroniikka ja digitalisaatio. Ajoneuvoalan koulutusta uudistettaessa OSAO keskustelee läheisesti työelämän kanssa, jotta yritysten tarpeet ja näkemykset otetaan huomioon.

Valkoinen sähköauto OSAOn logolla.
Ajoneuvoalan toimintaympäristön kehittyminen edellyttää aktiivista otetta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä. OSAOn Haukiputaan yksikössä sähköautojen kanssa työskentely on jo arkipäivää.

 

Erilaisten uusien käyttövoimien kehittämisen ja käyttöönoton myötä saadaan liikenteen aiheuttamat päästöt vähenemään. Haasteita asettaa sellaisen lataus- ja tankkausinfran rakentaminen, joka kattaa riittävällä laajuudella kaikki Pohjoismaat. Tällä on suuri vaikutus myös hyötyajoneuvokaluston uudistamiseen uusia käyttövoimia hyödyntäväksi.  

Digitalisaatio ja sähköinen ajoneuvotekniikka mahdollistavat hiilijalanjäljen pienentämisen entisestään tulevaisuudessa.  Autojen kehitystyössä ja valmistuksessa otetaan kauttaaltaan huomioon kokonaishiilijalanjälki. Osien on oltava muun muassa tehokkaasti kierrätettäviä. Hyvä esimerkki on oululainen TactoTek, jonka kehittämällä IMSE-teknologialla elektroniikkakokoonpanoista saadaan kevyempiä, monikäyttöisiä ja ympäristöä vähemmän kuormittavia.  ”Vihreä siirtymä on kirjaimellisesti rakennettu sisään rakenteelliseen elektroniikkaan”, kuten Paavo Niskala TactoTekistä kuvailee. 

Mirja Hietala työskentelee projektipäällikkönä Vihreää tietoa kestävään koulutukseen –hankkeessa Koulutuskuntayhtymä OSAOssa. Sauli Turpeinen työskentelee ajoneuvoalan vs. koulutuspäällikkönä OSAO Haukiputaan yksikössä.  

OSAOn Vihreää tietoa kestävään koulutukseen -hanketta rahoittaa Opetushallitus. Hankkeessa laaditaan kestävään kehitykseen liittyvät tietopaketit 16 eri ammatillisen koulutuksen alalta vahvistamaan alan opettajien kestävän kehityksen osaamista.