Vihreää tietoa kestävään koulutukseen

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

16.12.2021-31.12.2023

Hankkeen kuvaus

Vihreää tietoa kestävään koulutukseen on OSAOn hanke, jossa tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen tietopaketteja opettajien työn tueksi. Kestävä kehitys sisältyy ammatillisiin tutkintoihin läpileikkaavana osaamisena ja ammattitaitovaatimuksina.

Tietopaketit sisältävät tietoa:

  • Millaisia innovaatioita kestävän kehityksen edistämiseksi on tehty alan yrityksissä.
  • Miten vihreä siirtymä tulee muuttamaan alaa.
  • Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia yrityksissä on.

Lisäksi tietopaketteihin yhdistetään opetusmateriaalia kestävästä kehityksestä alan tarpeiden mukaan.

Hankkeen aikana laadimme yleisen tietopaketin lisäksi 16 alakohtaista tietopakettia, joiden kautta kestävä kehitys voidaan ottaa entistä paremmin huomioon ammatillisessa koulutuksessa.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mirja Hietala
p. 040 167 9028
mirja.hietala@osao.fi