Ekoauto-hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöt tukevat vihreää siirtymää

Hyvän yritysyhteistyön ansiosta OSAOn autoalalla kuullaan nopeasti työelämän uusista osaamistarpeista, joita esimerkiksi vihreä siirtymä ja digitalisaation kehittyminen tuovat alalle. Ekoauto-hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöt vastaavat työelämän ja kestävän kehityksen tarpeisiin tarjoamalla uudenlaisia toimintaympäristöjä alueellisen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi.

Sähköistyvä liikenne tuo uusia osaamistarpeita autojen huoltoon ja korjaukseen. Erityisesti akustojen kunnon määritys ja korjaaminen vaatii uutta osaamista ja laitteistoja, sekä sähköturvallisuusosaamista. OSAOssa on käynnistynyt Oppimisympäristöt vihreää siirtymää tukemassa – Ekoauto -hanke, jossa kehitetään ja vahvistetaan kestävää liikkumista edistävää ammatillista koulutusta Pohjois-Suomessa.

Tulevaisuuden tekniikkaa ja laitteita yhteiskäyttöön

Hankkeessa kehitetään Haukiputaan yksikön ajoneuvoalan oppimisympäristöjä hankkimalla laadukkaan pedagogisen käytön mahdollistava automaalaussimulaattori ja rakentamalla sähköautokorjaamo. Automaalaussimulaattori mahdollistaa materiaalitehokkaan opetuksen, minkä ansiosta kustannukset, ongelmajätteet ja hiilidioksidipäästöt vähenevät. Sähköautokorjaamossa voidaan turvallisesti harjoitella erilaisia korkeajännitetöitä sekä sähkö- ja hybridiautoihin liittyviä erikoistöitä. Alueen yritykset ja korkeakoulut voivat hyödyntää oppimisympäristöä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin tarpeisiin.

Hydrauliikkaosaajista on pulaa Pohjois-Suomessa, ja hydrauliikkaoppimisympäristöjen kehittämiselle on tarvetta OSAOn eri yksiköissä ja eri aloilla. Hankkeessa kehitettävästä hydrauliikkaopetusvaunusta tehdään helposti liikuteltava, jotta sitä voidaan hyödyntää eri koulutusaloilla. Hydrauliikkaopetusvaunun avulla voidaan havainnollistaa, testata ja mitata käytännönläheisesti esimerkiksi oikeissa työkoneissa kiinni olevien hydrauliikkaosien toimintaa. Hankkeessa suunnitellaan toimintamalli opetusvaunun yhteiskäyttöön eri yksiköiden välillä.

Uudet ja uudistetut oppimisympäristöt vahvistavat laadukasta opetusta

OSAOn yhdeksi vahvuudeksi on tunnistettu laadukas ajoneuvoalan opetus. Hyvän yritysyhteistyön ansiosta autoalalla kuullaan nopeasti työelämän uusista osaamistarpeista, joita esimerkiksi vihreä siirtymä ja digitalisaation kehittyminen tuovat alalle. Ekoauto-hankkeessa kehitettävät oppimisympäristöt vastaavat työelämän ja kestävän kehityksen tarpeisiin tarjoamalla uudenlaisia toimintaympäristöjä alueellisen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Yhteistyö paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa tukee alueen älykästä erikoistumista.

Simulaattoreita hyödyntävää koulutusta on myös kehitetty OSAOlla pitkään. Käynnissä olevassa Maradigi-hankkeessa on havaittu, että nykyisiä maarakennus- ja logistiikka-alojen simulaattoreita tulisi edelleen kehittää, koska tekniikka on muuttunut ja tarve ympäristöä huomioivalle koulutukselle on lisääntynyt. Oppimisympäristöjä kehittämällä lisätään käyttömahdollisuuksia ja tuodaan virtuaalitodellisuus osaksi laadukasta opetusta. Ekoauto-hanke vastaa kehittämistarpeeseen hyödyntäen jo olemassa olevaa laitekantaa ja antaa niille uuden elämän.

Ekoauto-hankkeesta

Oppimisympäristöt vihreää siirtymää tukemassa – Ekoauto on OSAOn koordinoima ja toteuttama hanke. Hankkeen toiminta-aika on 1.12.2022–31.12.2023.

Hankkeen päätoteutus on OSAOn Haukiputaan yksikössä, mutta simulaattoriympäristöjä kehitetään myös Taivalkosken ja Kempeleen-Limingan yksiköissä. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Seuraa hankkeen toimintaa LinkedInissä.

Leena Törmälehto on kehittämisen asiantuntija, joka työskentelee Ekoauto-hankkeen projektipäällikkönä.

EU-lippulogo, jossa on sinisellä pohjalla ympyrän muodossa 12 keltaista tähteä. Lipun alla teksti Euroopan unioni ja sen alapuolella teksti Euroopan aluekehitysrahasto.    Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020