Ensimmäinen Sister school -sopimus allekirjoitettu

OSAOn ja Kiinassa Hangzhoun kaupungissa sijaitsevan Zhongcen ammattiopiston välille on solmittu Sister school -sopimus. Tämä mahdollistaa opiskelija- ja henkilöstövaihdon ammattiopistojen välillä. Ennen kaikkea Zhongzellä on valmiustila ostaa koulutuspalveluita OSAO Edu Oy:ltä, joka operoi OSAO Edu Oyssä koulutusvientiä.

Vuonna 2019 on odotettavissa noin kahdeksan zhongzelaisten opiskelijan vierailu Ouluun. Zhongzellä on myös toive saada kouluttaja tai kouluttajia kouluttamaan heidän väkeään Kiinaan. Opiskelijayhteistyö etäteitse käynnistyy jo lukuvuoden 2018–2019 aikana.

Kiinalaisten erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tutkintojen osat ja yksikölliset opintopolut sekä osaamisaloista sähköasennus.

Valmiudet yhteistyölle ovat hyvät. Oulun kaupungilla ja Hangzhoulla on ystävyyskaupunkisopimus, joka luo hyvän perustan muulle yhteistyölle.