NOPO-toiminnan kehittäminen kansalliseksi malliksi

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

4.3.2021 – 31.5.2023

Hankkeen kuvaus

Nivelvaiheen opinto-ohjaus (NOPO-toiminta) tukee hallitusohjelman tavoitetta, jossa opinto-ohjausta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla. Lisäksi nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen tukee oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen mallintaminen valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi ja vastaaminen oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin. Hankkeen tavoitteet ovat:

  • toiminnan teoreettisen taustan vahvistaminen
  • toimintaympäristön, prosessin sekä NOPO-opinto-ohjaajan työtehtävien ja vastuiden ja osaamisvaatimusten kuvaaminen
  • tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen laadun sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi
  • oppilaitosten, ohjaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien välisen tiedonsiirron ja viestinnän kehittäminen
  • NOPO-toiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä koulutuksenjärjestäjien että valtionhallinnon tasolla
  • NOPO-mallin levittäminen ja vakiinnuttaminen.

OSAO on osatoteuttajana Oulun kaupungin koordinoimassa hankkeessa. OSAOn lisäksi osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Ammattiopisto Luovi.

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.

OSAOn yhteyshenkilöt hankkeessa

Asiantuntija Satu Hekkala
p. 040 544 5620
satu.hekkala@osao.fi