NOPO-toiminnan kehittäminen kansalliseksi malliksi

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

4.3.2021 – 31.3.2024

Hankkeen kuvaus

Nivelvaiheen opinto-ohjaus (NOPO-toiminta) tukee hallitusohjelman tavoitetta, jossa opinto-ohjausta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla. Lisäksi nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen tukee oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita.

Hankkeen tavoitteena on Oulun seudun NOPO-opinto-ohjauksen mallintaminen valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi ja vastaaminen oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin. Hankkeen tavoitteet ovat:

 • toiminnan teoreettisen taustan vahvistaminen
 • toimintaympäristön, prosessin sekä NOPO-opinto-ohjaajan työtehtävien ja vastuiden ja osaamisvaatimusten kuvaaminen
 • tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen laadun sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi
 • oppilaitosten, ohjaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien välisen tiedonsiirron ja viestinnän kehittäminen
 • NOPO-toiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä koulutuksenjärjestäjien että valtionhallinnon tasolla
 • NOPO-mallin levittäminen ja vakiinnuttaminen.

OSAO on osatoteuttajana Oulun kaupungin koordinoimassa hankkeessa. OSAOn lisäksi osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Ammattiopisto Luovi.

Hanke toteutetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä erityisavustuksella.

NOPO-malli

Hankkeen lopputuotoksena syntyi julkaisu, joka esittelee nivelvaiheen opinto-ohjauksen (NOPO-opinto-ohjaus) toimintamallia ja käytänteitä.

Tutustu julkaisuun

NOPO-podcast

Kokemuksia ja keskustelua nivelvaiheen opinto-ohjauksesta Oulun seudulla

JAKSOT

 1. Siirtymävaiheen kulmakiviä NOPO-opinto-ohjaajien kertomana
 2. Kokemuksia NOPO-opinto-ohjauksesta nuoren kertomana
 3. Nivelvaiheen opinto-ohjausyhteistyö ammatillisen oppilaitoksen näkökulmasta
 4. NOPO-mallin levittäminen, vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen
 5. NOPO-nivelvaiheen ohjaus erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa

Podcastin jaksot löytyvät Spotifysta ja SoundCloudista.

Mun Oulu -podcast Spotifyssa

NOPO-podcastin jaksot SoundCloudissa

OSAOn yhteyshenkilö hankkeessa

Satu Hekkala
NOPO, nivelvaiheen opinto-ohjaaja
p. 040 544 5620
satu.hekkala@osao.fi