Nivelvaiheen opinto-ohjaus on monialaista yhteistyötä

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen tavoitteena on tarjota ohjausta nuoren ammatinvalintaan, urasuunnitteluun sekä toisen asteen opintoihin siirtymiseen. Nivelvaiheella tarkoitetaan tässä blogissa perusasteelta toiselle asteelle tapahtuvaa siirtymävaihetta. Tähän tärkeään vaiheeseen on viime vuosina Oulun alueella kehitetty toimintamallia, jota kutsutaan NOPO-opinto-ohjaukseksi.

Ohjausta peruskoululaisille

NOPO-mallin tavoitteena on ohjata perusopetuksen päättävää nuorta löytämään itselleen parhaiten sopiva koulutuspolku toiselta asteelta. Opintojen aloittaminen, uusiin opintoihin ja oppimisympäristöön kiinnittyminen ja lopulta opintojen suorittaminen seuraavat koulutuspolun löytymistä. Jotta tähän päästään, tarvitaan monialaista ja monipuolista yhteistyötä. OSAOssa NOPO-opinto-ohjaaja toimii osana OSAO Oven hakijapalveluita, työskennellen yhdessä eri koulutusalojen opinto-ohjaajien kanssa.

NOPO-opinto-ohjaus toimii siltana perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen välillä. Osa oppilaista hyötyy selkeästi siitä, että he pääsevät tutustumaan uuteen oppilaitokseen ja eri ammatteihin kohdennetusti, pienissä ryhmissä tai yksin, osana pitkäkestoista ja yksilöllistä opinto- ja uraohjausprosessia.

On merkityksellistä, että nuori saa alaa ja sen opintoja koskevaa käytännönläheistä ja ajankohtaista tietoa sekä omakohtaisen kokemuksen oppimisympäristöstä ja siinä toimimisesta. Tutustumispäivät ja avoimet ovet ovat silmiä avaavia mahdollisuuksia nuorelle laajentaa tietämystään ja kokemustaan ammatillisista opinnoista. Ohjaustyössä hyödyllisiä ovat myös monipuoliset videot eri aloista sekä alojen ammattilaisista ja opiskelijoista.

Aktiivista alueellista yhteistyötä

OSAOn nivelvaiheyhteistyöhön kuuluu myös laajemmassa mittakaavassa tehtävä verkostoyhteistyö sekä kehittämistyö. Oulun ja lähikuntien alueella tehdään aktiivista alueellista yhteistyötä alueen ammatillisten oppilaitosten kesken. Hakijoiden asiat ovat kaikille oppilaitoksille yhteisiä ja on hyödyllistä yhdistää voimat, jotta tavoitamme niin nuoret kuin aikuiset hakijat mahdollisimman kattavasti.

Alueen ammatilliset oppilaitokset järjestävät vuosittain Ajankohtaista Amiksessa -tapahtuman ohjauksen ammattilaisille sekä infotilaisuuksia nuorille ja huoltajille. Tapahtumissa teemoina on ammatillisten oppilaitosten ajankohtaiset asiat sekä koulutukseen hakeutuminen.

Viime vuonna järjestettiin ensimmäistä kertaa Erityisen ajankohtaista Amiksessa -tapahtuma, joka tarjoaa tietoa ammatillisten oppilaitosten erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen teemoista ja käytännöistä. Oulun alueen ammatilliset oppilaitokset kokoontuvat myös yhdessä perusasteen opinto-ohjaajien kanssa. Yhteistyön myötä esille tulleita toiveita ja tarpeita huomioidaan toiminnan kehittämisessä.

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehitystyö jatkuu

Koulutuksen toimintaympäristö kehittyy ja muuttuu. Myös nivelvaihetta koskevia muutoksia on tullut viime vuosien aikana. Perusasteilla on otettu käyttöön tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, ja oppivelvollisuuslain muutokset ovat tiivistäneet nivelvaiheyhteistyötä. NOPO-toiminnassa on oltu etumatkalla kehittämässä nivelvaiheen opinto-ohjauksen käytänteitä ja toiminnasta on saatu hyvää palautetta.

Haluamme jatkossakin vaalia hyvää yhteistyötä ja vahvistaa sitä edelleen. Tulevaisuudessa OSAOn NOPO-toiminnassa tavoitteena on tavoittaa alueen peruskouluikäisiä hakijoita ja heidän huoltajiaan sekä ohjaajiaan laajemmin. Tämä on mahdollista palvelutarjontaa ja toimintamalleja kehittämällä, hyväksi havaittuja nykyisiä tapoja hyödyntäen sekä ottamalla käyttöön uusia.

Jo nyt OSAO Oven hakijapalvelut palvelevat kaikkia alueen hakijoita monikanavaisesti ja jalkautuen eri toimintaympäristöihin. NOPO-opinto-ohjaus kehittyy osana hakijapalveluita ja siihen työhön tarvitsemme yhteisiä kohtaamisia, keskusteluita ja ajatusten vaihtoa teeman ympärillä. Kutsun sinut, hyvä lukija, tekemään tätä yhteistä työtä, mikäli aihe koskettaa sinua. Ollaan yhteydessä!

Satu Hekkala on opinto-ohjaaja, joka toimii tällä hetkellä OSAO Oven hakijapalveluissa NOPO-opinto-ohjaajana. Satu toimi OSAOn hankevastaavana NOPO-toiminnan kehittäminen kansalliseksi malliksi -hankkeessa.

OSAOn kanssa NOPO-toimintamallia ovat olleet kehittämässä Oulun kaupunki, Ammattiopisto Luovi sekä HAMK.

Tutustu NOPO-malliin