OSSI

Osaamista sijaishuoltoon

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.03.2020 – 30.04.2022

 

Hankkeen kuvaus

Osaamista sijaishuoltoon -hankkeessa kehitämme Pohjois-Pohjanmaan lastensuojelun sijaishuollossa työskentelevän henkilökunnan osaamista. Hankkeella pyritään parantamaan sijaishuollon lastensuojelulakiin perustuvien toimenpiteiden osaamista ja arjessa käytettyjen toimintakäytäntöjen kehittymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään Oulun seudulla sosionomeja ja lähihoitajia kouluttavien oppilaitosten ja lastensuojelulaitosten yhteistyötä. Yhteistyön tuloksena alaa opettavilla opettajilla on entistä parempi käsitys lastensuojelulaitosten arjesta ja niiden henkilökunnan tarvitsemasta osaamisesta. Lastensuojelulaitosten henkilökunnan koulutus ja opettajien täydennyskoulutus toteutetaan kehittämistoimintana, jossa järjestetään sekä seminaarityyppisiä kehittämispäiviä että alueellisia workshoppeja.

Lastensuojelun sijaishuollon valvontaa pyritään parantamaan täydennyskouluttamalla Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivia lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä sekä perhe- että laitoshoidon valvontaan ja sijoitettujen lasten kuulemiseen. Hankkeen järjestämät koulutukset ovat avoimia kaikille lastensuojelun parissa työskenteleville, mm koulukuraattoreille, perhetyöntekijöille ja perhehoitajille sekä sijaishuollon ja oppilaitosten rajapinnassa työskenteleville.

Hankkeen avulla pyrimme parantamaan työelämän ja koulutuksen yhteistyötä. Opettajien täydennyskoulutuksella heille saadaan alan uusin tietotaito ja parantuneet yhteydet työelämään auttavat suunnittelemaan opintoja työelämäläheisemmiksi. Tämän tuloksena oppilaitokset tuottavat paremmin alalle orientoitunutta työvoimaa ja tutkinnon suorittaneilla on paremmat valmiudet toimia alan työtehtävissä.

Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun, Suomen Diakoniaopiston ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. OSAO on hankkeen päätoteuttaja.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Senni Laine
p. 040 161 6741
senni.laine@osao.fi

Asiantuntija Sanni Pietilä
p. 050 4351894
sanni.pietila@osao.fi