Kansainvälisellä yhteistyöllä syntyy erinomaista koulutusta

OSAO oli partnerina helmikuussa päättyneessä Erasmus+-rahoitteisessa Excellent Education -projektissa. Projektissa seitsemän ammatillisen koulutuksen organisaatiota viidestä eri maasta työskenteli yhdessä jakaakseen kokemuksia huippuosaamista tuottavista opinto-ohjelmista. Excellency Programs -ohjelmien tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita käyttämään koko potentiaalinsa ja auttaa motivoituneita opiskelijoita saavuttamaan korkeampia tavoitteita. Ohjelmat keskittyvät kognitiivisen suorituksen lisäksi ammattitaitoon, luovuuteen, yrittäjyyteen ja kansainväliseen osaamiseen.

Osallistumalla kolmeen eri Excellency-ohjelmaan Espanjassa, Alankomaissa ja Suomessa, opiskelijat ja opettajat oppivat toisiltaan ja toistensa kanssa. He saivat useita tehokkaita työkaluja hyödynnettäväksi opiskelussa ja työelämässä.

OSAOn vastuulla projektissa oli esitellä Taitaja-toimintaa, sen hyödyntämistä motivoituneiden opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen ja valmennuksen integroimista opetukseen. OSAOsta projektiin osallistui Kaukovainion palvelut -yksikön opettajia ja opiskelijoita eri aloilta.

BrainBoost-ohjelma haastaa opiskelijaa

OSAOn opettajat kokivat projektin antoisimmaksi osaksi tutustumisen projektia koordinoineen Landsteden BrainBoost-ohjelmaan. Alankomaissa on ollut muutamia vuosia sitten kansallinen projekti, jossa ammatilliset oppilaitokset kehittivät omia Excellency-ohjelmia. Ohjelmien tavoitteena oli parantaa koulutuksen laatua, opettajien ammatillista osaamista ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaa. Landsteden kehittämä BrainBoost-ohjelma keskittyy opiskelijan kokonaisvaltaiseen kehittymiseen.

Työpajoissa opettajat tutustuivat James Nottinghamin teoriaan oppimiskuopasta (learning pit), Carol Dweckin kasvun asenteeseen (growth mindset) ja avoimen tehtävän työskentelymenetelmään. BrainBoost-ohjelmassa opiskelijaa haastetaan astumaan projektioppimisen kautta ulos mukavuusalueeltaan “oppimiskuoppaan” ja tuetusti mutta itsenäisesti nousemaan sieltä ylös. Hyvin usein rakennamme opiskelijoille siltaa yli haastavien tilanteiden, ja opiskelija pysyy koko ajan mukavuusalueellaan, mutta todellista oppimistason nousua ei tapahdu.

Uusia menetelmiä opetustyöhön

Monet ohjelmassa käytetyt työkalut ja menetelmät ovat sovellettavissa nykyiseen opetukseemme ilman erillistä uutta tutkinnon osaa tai koulutusohjelmaa, ja opettajat ovatkin jo ottaneet niitä käyttöön omassa työssään. Projektin tuloksista on tarkoitus kertoa OSAOssa järjestämällä työpaja, jossa opettajat jakavat projektissa oppimiaan hyviä käytänteitä.

Pitemmällä tähtäimellä tavoitteena on kehittää oma BrainBoostin kaltainen ohjelma tai opetusmenetelmä, jota voidaan hyödyntää eri tutkinnon osien opetuksessa. On tärkeää kehittää opetusmenetelmiä, joiden avulla saamme opiskelijat haastamaan itseään ja käyttämään oppimiseen koko potentiaalinsa. Tällaisista menetelmistä hyötyvät kaikki opiskelijat, eivät pelkästään ne, jotka ovat motivoituneimpia.

Tiina Karvonen on OSAOn Kaukovainion palvelut -yksikön koulutuspäällikkö, joka toimi Excellent Education -hankkeessa projektipäällikkönä.