Kestävää kehitystä ja kiertotaloutta tekstiili- ja muotialalla

OSAOn tekstiili- ja muotialalla on syvennetty tekstiilien kierrätykseen, kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyvää osaamista VASKI-hankkeessa. Luentojen ja työpajojen kautta opiskelijat ovat saaneet konkreettista oppia uusiotuotannon hyödyistä.

Kestävä kehitys ja kiertotalous ovat tärkeitä teemoja tekstiili- ja muotialan koulutuksessa. OSAOn TeMu-ala on osallistunut valtakunnalliseen VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeeseen, jossa on laadittu ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartta.

Tekstiili- ja muotialalla tavoitteena on ollut tuottaa testattua tietoa, uusia ratkaisuja sekä kehittynyttä osaamista ja kokeilukulttuuria, jota voidaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti hyödyntää alan oppimistoiminnassa.

OSAOn tekstiili- ja muotialan opiskelijat ovat perehtyneet tämän vuoden aikana erityisesti tekstiilien kierrätykseen, kiertotalouteen ja uudelleen käyttöön eli upcyclingiin. Teemoihin on tutustuttu alan edelläkävijän Paula Malleuksen johdolla luentojen ja alkusyksystä järjestetyn työpajan kautta.

Nukkemuotoilua ja fileointia

Nukkemuotoilu poistotekstiileistä oli teemana kaksipäiväisessä työpajassa, jossa syvennettiin keväällä luentojen kautta käsiteltyjä aiheita konkretian tasolle. Nukkemuotoilulla tarkoitetaan kangasmateriaalin muotoilua sovitusnuken päälle. Materiaaliksi työpajaan valikoitui farkku, Paula Malleuksen suosikkivaatekappaleen mukaan.

Ensimmäisenä päivänä Paula perehdytti opiskelijat muotoilun perusperiaatteisiin, ja opiskelijat muotoilivat lakanasta yläosan. Muotoilun jälkeen yläosa aukaistiin pöydällä tasoksi ja katsottiin, miten muotoillusta tuotteesta syntyy 2-ulotteinen kaava vaatteelle.

Toisena päivänä Paula näytti, miten farkut fileoidaan. Paulan itse kehittämässä menetelmässä farkut saa joutuisasti leikattua ja ratkottua eli fileoitua uusiokäyttöön.

Henkilö seisoo pöydän takana vaatetusalan työtilassa. Pöydällä on sakset, ratkoja, nuppineuloja ja levitettynä kappaleiksi leikatut farkut. Taustalla silityspöytiä ja -prässejä ja sovitusnukke.
Paula Malleus esittelemässä opiskelijoille farkkujen fileointia.

Kun materiaali oli valmisteltu uudelleen käytettäväksi, Paula demonstroi nuken päälle muotoillen, kuinka lahkeen palasista saa muodostumaan farkkutopin. Opiskelijat pääsivät kokeilemaan tekniikkaa myös itse ja tekivät Paulan ohjeiden mukaan samankaltaiset topit. Muotoillut topit olivat kaikki yksilöllisiä ja opiskelijoiden oma kädenjälki näkyi lopputuloksissa.

Sovitusnukke, jonka päälle on muotoiltu farkkukankaasta hihaton yläosa. Taustalla luokkahuone työpöytineen.
Farkkutopin työvaiheet: 1. Farkkujen fileointi. 2. Nukkemuotoilu. 3. Muotoillun vaatteen ompelu. Lopputuloksena yksilöllinen yläosan vaatekappale.

 

Inspiraatiota ja tärkeitä oppeja

Paulan menetelmät inspiroivat ja innostivat niin opiskelijoita kuin opettajia. Hän näytti ja kertoi hyvin tarkkaan työskentelytavoistaan ja kädestä pitäen opasti opiskelijoita työvaiheissa. Pajapäivät olivat intensiivisiä ja opiskelijat työskentelivät keskittyneesti ja ahkerasti. Paula kehuikin opiskelijoita, että he olivat taitavia, tarkkoja ja reippaita tekijöitä. Opettajien oli ilo seurata työn touhua ja ihailla tekemisen meininkiä.

Aiheesta innostuneena jatkoimme seuraavalla viikolla työskentelyä farkkujen parissa ja muotoilimme toppeihin sopivat hameet. Niin saimme aikaan yhteensopivat asukokonaisuudet.

Työpajapäivät olivat oikein onnistuneet ja Paula sai opiskelijat huomaamaan, kuinka käytetystä vaatteesta voi luoda jotain aivan uutta. Sinänsä keksintö ei ole uusi, mutta nyt tässä ajassa erittäin ajankohtainen ja tärkeä. Väistämätön totuus on, että alallamme on alettava hillitsemään neitseellisen materiaalin käyttöä ja lisättävä uusiotuotantoa.

Marjut Tervaskanto on tekstiili- ja muotialan lehtori, joka toimii VASKI-hankkeessa asiantuntijana.

 

VASKI-hankkeesta

VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää. OSAO on yksi hankkeen 61 ammatillisen koulutuksen toimijasta ja hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu. Hanke on Opetushallituksen rahoittama.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa tekstiili- ja muotialan koulutukseen testattua tietoa, uusia ratkaisuja sekä kehittynyttä osaamista ja kokeilukulttuuria, jota voidaan monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti hyödyntää alan oppimistoiminnassa. Lisäksi tavoitteena on tekstiili- ja muotialan perustutkinnon useiden tutkinnon osien sisältöihin linkittyvä materiaali- ja sisältökokonaisuus kestävän kehityksen periaatteiden oppimisen ja toiminnan tueksi. Osaamisen kehittämisen tavoitteena on kestävän osaamisen lisääminen OSAOssa.

VASKI-hanke OSAOn verkkosivuilla