Korkealla työskentely rakennustyömaalla -teemapäivä Oulussa 19.12.2019

Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hanke järjestää torstaina 19.12. klo 8.15-11.15 putoamissuojaukseen ja korkealla työskentelyyn liittyvän teemapäivän OSAOn Letonrannan opiskelijatyömaalla osoitteessa Luuvartinpuoli 1. Teemapäivään osallistuu rakennusalan opettajia OSAOsta, Oulun ammattikorkeakoulusta ja Oulun yliopistosta sekä työelämän yhteistyökumppaneita alueen rakennusalan yrityksistä.

Teemapäivässä keskustellaan korkealla työskentelyn turvallisuudesta moniammatillisesti sekä tutustutaan työskentelyä ohjaaviin säädöksiin, ohjeisiin ja erilaisiin toimintamalleihin. Lisäksi tarkastellaan tilastotietoa ja käytännön esimerkkejä opiskelijatyömaan rakennuskohteissa.

Turvallisuus koskettaa kaikkia osapuolia työn tilaajasta ja suunnittelijasta työmaan johtoon ja työntekijään. Teemapäivän tavoitteena onkin kehittää yhteisiä toimintamalleja rakennusalan eri toimijoille sekä tehdä oppilaitoksen rakennustyömaista entistäkin turvallisempia, laadukkaampia ja työelämälähtöisempiä oppimisympäristöjä.

Teemapäivän tuloksia hyödynnetään opetuksessa eri koulutusasteilla.

Esimerkkejä aiheeseen liittyvistä tapaturmista ja tilastoista:

https://www.rakennuslehti.fi/2019/11/jarkyttava-tilasto-rakennusalalla-kuollut-jo-kuusi-tyontekijaa-ja-yksi-sivullinen/

https://www.tvk.fi/tietopalvelu-ja-julkaisut/tilastokirja-2018/toimialojen-tilastot/rakentamisen-tyopaikkatapaturmataajuus-jatkaa-laskua/

www.tyopaikkakuolemat.fi

Rakennusalan yhteistyöhanke kehittää Oulun rakentamisen mallia

Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeessa kehitämme kolmen koulutusasteen yhteistä toimintamallia rakennusalalle yhteistyössä työelämän kanssa. Uudistamme opetusta työelämälähtöisemmäksi, paneudumme rakennusalan digitaalisiin ratkaisuihin ja tuomme oppimisympäristöjä yhteiskäyttöön. Lisäksi koulutamme opetushenkilöstöä ajankohtaisista aiheista ja mahdollistamme opiskelijoille koulutusrajat ylittävän yhteistyön opiskeluaikana.

Hankkeen aikana tieto alasta lisääntyy erilaisten tapahtumien, vierailujen sekä someviestinnän myötä. Tavoittelemme myös uusia yhteistyökumppaneita alueen rakennusalan yrityksistä.

Oppilaitosten yhteistyö on käynnistynyt syksyn 2019 aikana työturvallisuusteemaisella päivällä Pohjois-Suomen Turvapuistossa, opettajien digityöpajoissa sekä OSAOn oppilaitostyömailla Oulun Kivikkokankaalla ja Letonrannassa.

OSAOn koordinoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen kustannusarvio on 550 000 €. Hankkeen kesto 1.4.2019 – 31.12.2021.

Tutustu tarkemmin hankkeeseen www.osao.fi/rak3a

Lisätietoja:

OSAO / Johanna Matinmikko, projektipäällikkö,
p. 050 596 9816, johanna.matinmikko@osao.fi

OSAO, Haukiputaan yksikkö / Sampo Koivukangas, lehtori
p. 040 630 4221, sampo.koivukangas@osao.fi

OSAO, Haukiputaan yksikkö / Pekka Södö, opettaja
p. 040 486 6343, pekka.sodo@osao.fi