Rak3a – Oulun rakentamisen malli

Logo, jossa harmaalla pohjalla teksti Rak3a Oulun rakentamisen malli.

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.04.2019 – 30.4.2022

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitimme ammatillisen oppilaitoksen (OSAO) ja korkeakoulujen (Oamk ja Oulun yliopisto) yhteisen rakennusalan toimintamallin. Malli rakennettiin osaamisen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeiden pohjalta nousevien teemojen avulla. Hankkeen toimenpiteillä tavoittelimme rakennusalan koulutusten vetovoiman lisääntymistä ja tuimme opiskelijoiden siirtymiä oppilaitoksesta toiseen sekä opinnoista työelämään.

Tutkintojen suorittamista tehostettiin tuomalla lisää konkreettisia ja monipuolisia työelämätilanteita ja -ympäristöjä opiskelun eri vaiheisiin ja siirtymiä tukemaan. Hankkeessa myötävaikutettiin naisten hakeutumiseen alalle.

Tuloksena syntyi uudenlainen Oulun rakentamisen malli, jossa kolme oppilaitostasoa sekä työelämä toimivat tiiviissä yhteistyössä.

OSAOn koordinoimassa Oulun rakentamisen malli -hankkeen osatoteuttajia olivat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hankkeelle rahoituksen myönsi Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen osarahoittajina toimivat Oulun Rakennustekniikansäätiö ja Pohjois-Suomen Turvapuisto.

Rak3a – Oulun rakentamisen malli -koontikuva

Tutustu hankkeen aikana tuotettuihin materiaaleihin. Tuotoksia saa hyödyntää rakennusalan opetuksessa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

Viestinnän suunnittelija Johanna Pelkonen
p. 050 575 1478
johanna.pelkonen@osao.fi