Rak3a – Oulun rakentamisen malli

Logo, jossa harmaalla pohjalla teksti Rak3a Oulun rakentamisen malli.

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.04.2019 – 30.4.2022

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa kehitämme ammatillisen oppilaitoksen (OSAO) ja korkeakoulujen (Oamk ja Oulun yliopisto) yhteisen rakennusalan toimintamallin. Malli rakennetaan osaamisen kehittämisen ja työelämän osaamistarpeiden pohjalta nousevien teemojen avulla. Hankkeen toimenpiteillä lisäämme rakennusalan koulutusten vetovoimaa ja tuemme opiskelijoiden siirtymiä oppilaitoksesta toiseen sekä opinnoista työelämään.

Hankkeella haluamme tehostaa tutkintojen suorittamista tuomalla lisää konkreettisia ja monipuolisia työelämätilanteita ja -ympäristöjä opiskelun eri vaiheisiin ja siirtymiä tukemaan. Hankkeessa myötävaikutetaan naisten hakeutumiseen alalle.

Tuloksena saamme uudenlaisen Oulun rakentamisen mallin, jossa kolme oppilaitostasoa sekä työelämä toimivat tiiviissä yhteistyössä.

OSAOn koordinoimassa Oulun rakentamisen malli -hankkeessa ovat osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. Hankkeelle rahoituksen on myöntänyt Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen osarahoittajina toimivat Oulun Rakennustekniikansäätiö ja Pohjois-Suomen Turvapuisto.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi

 

Viestinnän suunnittelija Johanna Pelkonen
p. 050 575 1478
johanna.pelkonen@osao.fi