Oppilaitokset ja yritykset rakennusalan työturvallisuutta kehittämässä

OSAOn rakennustyömailla Haukiputaalla ja Hiukkavaarassa opiskelijat rakentavat omakotitaloja osana opintojaan. Oppimisympäristöjä hyödyntävät jatkossa myös Oamkin ja Oulun yliopiston opiskelijat yhteistyöhanke Rak3an toiminnan tuloksena. Tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden tuntumaa rakennusalan käytännön työhön ja tiivistää yhteistyötä eri työntekijäryhmien välillä.

Vuorovaikutusta lisätään yhteisellä tekemisellä

Haukiputaan työmaalla Oamkin ja OSAOn rakennusalan opiskelijat tekevät yhdessä työturvallisuuskatsauksia. Näiden viikoittaisten TR-mittausten lisäksi Oamkin opiskelijat ovat toteuttaneet OSAOn työmaihin liittyviä opinnäytetöitä ja työharjoitteluja. Yhteistyö on koettu mielekkääksi, koska kyseessä ovat aidot työelämälähtöiset kohteet.

Pohjois-Suomen Turvapuistossa hanke järjestää opiskelijoille koulutuspäiviä, joissa kolmen oppilaitoksen opiskelijat yhdessä perehtyvät rakennusalan työturvallisuuteen. Jo opiskelujen aikana halutaan painottaa työturvallisuutta yhteisenä asiana, joka on tärkeä niin talonrakentajille, työnjohtajille kuin suunnittelijoille.

Työelämä mukana toiminnassa

Yritysvierailujen ja yhteisten teemapäivien myötä opetushenkilöstö on perehtynyt muun muassa korkealla työskentelyn ja putoamissuojauksen ajankohtaiseen tilanteeseen. Keskustelu eri työntekijäryhmien, oppilaitosten ja yritysten kesken on auttanut hahmottamaan kokonaisuuksia ja yksittäisten turvallisuusratkaisujen merkitystä jo suunnitteluvaiheessa. Ajantasainen osaaminen näkyy opetuksessa ja jatkuvasti kehittyvissä oppimisympäristöissä. Opiskelijoiden, tulevaisuuden ammattilaisten mukana osaaminen siirtyy työelämään.

OSAOn koordinoimassa Rak3a-hankkeessa osatoteuttajina ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto. ESR-rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.