Oulussa tehdään ainutlaatuista yhteistyötä rakennusalan opetuksessa

Rakentaminen on yhteispeliä ja työturvallisuus tehdään yhdessä, sanovat Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeen asiantuntijat OSAOsta, Oamkista ja Oulun yliopistolta. Huhtikuussa päättynyt kolmivuotinen hanke tiivisti oppilaitostyötä rakennusalalla Suomessa ainutlaatuisella tavalla. Digitaalisuus, tietomallinnuksen hyödyntäminen, rakentamisen korkeampi laatu, käytännönläheisempi opetus, ja alan urapolkujen kirkastuminen ovat tuloksia, jotka jäävät elämään hankkeen päätyttyä.

ESR-rahoitteisessa Rak3a – Oulun rakentamisen malli -hankkeessa alueen oppilaitokset ovat rakentaneet yhteistä toimintamallia rakennusalalle. Innoittajana toimi Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston halu yhteistyöhön, jota käytännössä tehtiin OSAOn opiskelijatyömailla ainutlaatuisissa, hyvin työelämälähtöisissä oppimisympäristöissä.

”Meillä on samoja intressejä rakennusalalla sekä osaamista ja oppimisympäristöjä, joita voidaan jakaa organisaatioiden välillä. Nyt opiskelijat oppivat jo opiskeluaikana, että rakentaminen on yhteispeliä”, sanoo Oamkin koulutuspäällikkö Matti Toppi, joka oli yksi hankkeen toimeenpanevista voimista.

Yliopisto-opettaja Hannu Liedeksen mukaan yliopistoa motivoi verkostoituminen alan hyvien toimijoiden kanssa, joista Oamk oli entuudestaan OSAOta tutumpi.

”Heti alussa oivalsimme, että voimme yhdessä kehittää rakentamisen mallia ja kulttuuria, jota voimme opiskelijoiden avulla myös jalkauttaa työelämään”, hän kertoo.

Uusi yhteistoiminnan malli elää konkreettisissa asioissa

Hankkeen projektipäällikkö Johanna Matinmikko sanoo, että Rak3a sai eri työntekijäryhmien opettajat vuorovaikutukseen. Vuoropuhelulle oli suuri tarve.

”Nyt korkeakoulujen opettajat osaavat ohjata opiskelijat OSAOn työmaille erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi kun opiskelija hakee harjoittelupaikkaa tai harjoitustyölle aihetta”, Matinmikko sanoo.

”Eri asteiden opiskelijat tekevät valmistuttuaan työelämässä yhteistyötä ja tätä on hyvä harjoitella jo opiskeluaikana”, hän lisää.

Matti Toppi nostaa keskiöön digitaaliset mahdollisuudet sekä opetuksen kehittymisen opiskelijoiden toivomaan käytännönläheisempään suuntaan. Pandemia vauhditti digitaalisten ratkaisujen kehittymistä entisestään.

Uuden ajan raksoja

Työturvallisuuden parantaminen oli yksi kolmivuotisen hankkeen tärkeimpiä asioita. Hannu Liedeksen mukaan turvallisuus tehdään yhdessä. Turvallisuusajattelun pitää lähteä suunnittelijan pöydältä ja kulkea läpi koko ketjun. Pohjois-Suomen Turvapuisto oli yksi yhteinen toimintaympäristö, jota tullaan hyödyntämään jatkossakin.

Yhteistyön tiivistymisen ja turvallisuusajattelun lisäksi Rak3a-hankkeesta elämään jäävät uudenaikaisten tietomallien hyödyntäminen opetuksessa. Vauhtia sai myös tutkimus- ja kehitystyö, joka yliopistolla tarkoittaa rakenteiden monitorointijärjestelmän kehittämistä, ja sen tuomista työmaaympäristöön.

”Hankkeen alkaessa OSAO oli hyvin alussa tietomallien hyödyntämisessä. Nyt olemme huomattavasti paremmalla tasolla ja osaamme pyytää suunnittelijoilta juuri oikeanlaista tietomallia. OSAOn opiskelijoille havainnollistetaan tietomallilla, miltä rakennus tulee näyttämään. Yliopiston ja ammattikorkeakoulun opiskelijat puolestaan pääsevät näkemään työmaalla, miltä heidän suunnitelmistaan tehty tietomalli näyttää valmiissa rakennuksessa”, kertoo Matinmikko.

Henkilö esittelee kannettavalta tietokoneelta rakennuksen tietomallia toiselle henkilölle. Molemmat ovat pukeutuneet huomiovärisiin työvaatteisiin ja kypäriin. Taustalla rakennusvaiheessa oleva talo, jota tietomalli esittää.
Uudenaikaisia tietomalleja hyödynnetään rakennusalan opetuksessa entistä enemmän. Opettaja Heikki Rämä esittelee Johanna Matinmikolle OSAOn opiskelijatyömaalla valmistuvaa rakennusta tietomallin avulla.

Konkretia vastaa opiskelijoiden toiveisiin

Rak3an myötä OSAO on toivottanut korkeakouluopiskelijat tervetulleiksi työmailleen, kiittävät Toppi ja Liedes. Oppimisympäristöjen yhteiskäyttöisyys ja käyttöasteen nostaminen tuo merkittävää hyötyä koko yhteiskunnan kannalta – niin kustannustehokkuutena kuin alan vetovoiman kasvuna.

”Saamme rakennusalan koulutusta entistäkin kiinnostavammaksi, kun voimme tehdä konkreettista yhteistyötä rakennustyömailla. Opiskelijat toivovat lisää konkreettisuutta opintoihin, ja tämä on yksi vastaus siihen”, Toppi sanoo.

Oamkin ja OSAOn opiskelijoiden yhdessä tekemät viikoittaiset työmaan kunnossapitotarkastukset on kehitetty hankkeessa, ja ne ovat jatkossa kiinteä osa opetusta. Yrityskumppani tarjosi maksutta opiskelijoiden käyttöön sovelluksen, joka tuottaa tarkistuksesta raportin OSAOn vastaavalle työnjohtajalle ja turvallisuudesta vastaaville sekä asiaa tutkiville yliopiston tuotantotalouden opiskelijoille.

”Oikeassa työympäristössä tehtävä konkreettinen harjoitus on saanut opiskelijoilta runsaasti positiivista palautetta”, Toppi ja Matinmikko kertovat.

Tutustu Rak3a-hankkeeseen