Jos jotain positiivista

ESR-logot_Euroopan_sosiaalirahasto_Vipuvoimaa_EUlta_ELY

Koronapelon, -ahdistuksen, -syyllistämisen ja -syyllisyyden keskellä positiivisten asioiden esille nostaminen tuntuu tärkeältä. Tässä havaintoja kolmen oppilaitoksen Rak3a-projektin jäseniltä.

Korona on pitänyt meidät perusasioiden äärellä. Maailman tilanteesta huolimatta meille on edelleen olennaista, että opiskelijat hankkivat tarvittavaa osaamista ja etenevät työelämään. Opettajien on pitänyt olla kekseliäitä ja kokeilla vaihtoehtoisia opetustapoja. Esimerkiksi oman opetuksen videointi/ tallentaminen tuntui keväällä vielä monen korkeakoulun opettajan mielestä utopistiselta ajatukselta. Etäopetuksen jatkuessa on vaadittu heittäytymistä ja tallenteita on ollut pakko tehdä. ”Nyt ei enää tunnu niin kauhealta tehdä tallenteita, mutta ei niitä edelleenkään saata itse katsoa!” – kommentoi yliopisto-opettaja hymyssä suin.

Onnistumisen kokemuksia etäopetuksessa

Lähikontaktien välttämisen vuoksi myös ohjauksen käytäntöjä on täytynyt muuttaa. Kahdenkeskiset HOKS ja muut ohjauskeskustelut on järjestetty pääosin etänä. Teams-keskustelut on yllättäen koettu vapaampana ja opiskelijat aktiivisempana kuin aiemmin kasvotusten toteutetuissa. Korkeakouluopiskelijoiden on aiemmin itse pitänyt varata aika opettajalle ohjauskeskustelua varten ja aika sitten saattanut jäädä varaamatta. Yhteinen aika tuntuu nyt löytyvän näppärästi siten, että opettaja laittaa Teams-kalenterikutsun ja opiskelijat reagoivat näihin.

Myös OSAOssa etäopiskelun edistymisen seurantaa ja osa HOKS-keskusteluista on pidetty etäyhteyksien avulla. Opettajien mielestä opiskelijat ovat rohkaistuneet aiempaa paremmin keskustelemaan ja esittelemään omia tekemisiään. Opettaja voi pyytää jakamaan näytön yksittäiseen tehtävään tai laajempaan kokonaisuuteen ja opiskelija kertoo samalla, mitä on tehnyt. Tehtävien tekemiseen löytyy usein motivaatiota, kun tietää, että kohta on esiteltävä omia tekemisiä omalta koneelta opettajalle ja mahdollisesti mukana olevalle toiselle opiskelijalle.

Yksittäisiä iloisia onnistumisia etäopetuksen ajalta on varmasti paljon. Yhden kivan esimerkin kuulimme sisustuspuolelta keväältä 2020, kun opiskelijat tekivät etäopiskelun alettua itsestään markkinointivideoita ja ansioluetteloita. Esityksiä tehtiin kotona tai vaikka ulkona, ja esiteltiin toisille Teamsissa. Myös opettajat ovat ottaneet haltuun erilaisia videointi- ja editointitapoja ja välineitä nyt, kun vierailuita tai esittelyitä ei ole päästy tekemään. Kokemukset ovat olleet hyviä ja monipuolista materiaalia tullaan varmasti näkemään lisää jatkossa.

Palaverikäytäntöjen kehittämistä ja yhdessä tekemistä

Rak3a-hanke perustuu kolmen oppilaitostason (OSAO, Oamk ja Oulun yliopisto) sekä yritysten väliseen yhteistyöhön. On ollut haastavaa pohtia, miten kehittää yhteistyötä, jos ei voida tavata, ei päästä yritysvierailuille eikä voida ottaa vieraita vastaan. Palavereita on pidetty aiempaa useammin, koska suunnittelutyötä on enemmän. Palaverikäytäntöjä on pyritty kehittämään. Palavereissa on tietyt teemat ja tulevien palavereiden aiheita esitellään tiimille usein hyvissä ajoin (esimerkiksi, että seuraavassa palaverissa ideoimme YouTube-kanavalle sisältöjä). On huomattu, että etenkin kekseliäitä ratkaisuja ja innovatiivisuutta vaativien palaverien aihe on hyvä olla etukäteen tiedossa, jotta voi orientoitua aktiiviseen osallistumiseen. Vaikka aikataulut ovat kaikilla tiukat, varataan usein hetki aikaa myös kuulumisten vaihdolle tai esimerkiksi Teams-käyttövinkeille.

On hienoa, että hankkeeseen osallistuvat ovat säilyttäneet motivaationsa ja ovat jaksaneet olla innostuvia ja kekseliäitä, vaikka melkein jokaisen toteutuksen esteenä on ollut vallalla oleva tilanne. ”Jotta timantti voisi syntyä, tarvitaan kova paine” -asenteella jatketaan. Porukkaa yhdistää yhteinen selkeä tavoite ja tahto onnistua. Yhtä mieltä ollaan siitä, että tämä erikoinen aika tulee muuttamaan opetusta ja yhteistyötä uuteen suuntaan. Päätettiin, että otetaan parhaat puolet käyttöön myös näistä etäopetuksen ajan toimintatavoista.

Rak3a-projektin osallistujia täytyy tässä vaiheessa kiittää. Nyt talvella 2021 työ jatkuu Teamsissa ja meillä on jopa kamerat päällä!


Kuva on otettu Rak3a-projektin opintomatkalta Berliinissä juuri ennen pandemian tuomia rajoituksia. Yhteistyötä kolmen oppilaitoksen kesken on helpottanut mm. se, että ehdimme tutustua toisiimme tällä yhteisellä matkalla.

Teksti: Johanna Matinmikko, projektipäällikkö, Rak3a-hanke