Kurkistus työelämäkoordinaattoreiden työhön

OSAOlla aloitti viisi työelämäkoordinaattoria työnsä syyskuussa 2019. Työelämäkoordinaattorien tehtävänä on koota osaamistarpeita työpaikoilta ja yrityksistä, verkostoitua sidosryhmien kanssa ja edistää koulutuksen työelämäläheisyyttä. Koordinaattorit tukevat työllään asiakkuuksista vastuullisia päälliköitä yksiköissä ja parantavat omalta osaltaan OSAOn tavoitettavuutta ja saavutettavuutta työelämän suuntaan. Punaisena lankana kaikissa asiakaskohtaamisissa on työelämäasiakkaan palvelutarpeiden selvittäminen ja niihin vastaaminen.

Toukokuuhun 2020 mennessä työelämäkoordinaattorit ovat kontaktoineet eri tavoin 270 työnantajaa, osan useampaan kertaan. Noin 40 prosentilla on ollut välitön palvelutarve, jota on lähdetty ratkomaan yhteistyössä koulutusyksiköiden asiantuntijoiden kanssa. Useimmiten palvelutarpeet ovat liittyneet henkilöstön osaamisen kehittämiseen (23%), yhteistyötoiveisiin OSAOn kanssa (23%) ja haluun saada tai tarjota paikka työpaikalla oppijalle (22%). Toistuvasti on noussut esiin myös tarve työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Lisäksi työnantajilla on ollut tarvetta rekrytointeihin – työntekijöitä on haluttu joko kesätöihin, oppisopimukseen tai pysyvämpäänkin työsuhteeseen.

Pylväsdiagrammi, jossa seuraavat asiat: Tähän mennessä kontaktoitujen työnantajien määrä alueittain: Oulu 138, Oulun eteläpuoli (Lumijoki, Liminka, Kempele, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi) 55, Pohjoinen Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Yli-Kiiminki, Yli-Ii) ja Ii 39, Pudasjärvi ja Taivalkoski 25, Muu Suomi 14

Työelämäkoordinaattorit ovat järjestäneet myös lukuisia asiakas- ja sidosryhmätilaisuuksia sekä webinaareja yhteistyössä yksiköiden, ammattialojen opettajien ja OSAOn sidosryhmien, kuten yrittäjäjärjestöjen kanssa. He myös osallistuvat OSAOn työelämää palvelevien prosessien kehittämiseen ja tekevät yhteistyötä tutkintotiimien kanssa uusien, tutkinnon rajat ylittävien koulutusten suunnittelussa. Aktiivisen sidosryhmäyhteistyön myötä koordinaattorit ovat osallistuneet myös erilaisiin hankevalmisteluihin.

“Yritykset ja työpaikat ovat ottaneet työelämäkoordinaattorit hyvin vastaan ja olleet kiinnostuneita keskustelemaan yhteistyömahdollisuuksista OSAOn kanssa. Myös ns. vanhat työelämäasiakkaat ovat lähestyneet meitä uusien tarpeiden ja nykyistä syvemmän yhteistyötoiveen kanssa. Opettajien näkyminen ja kuuluminen työpaikoilla on tärkeää ja sitä kiitellään. Niistä kannattaa pitää kiinni jatkossakin.” kertoo Kontinkankaan yksikön työelämäkoordinaattori Minna-Liisa Myllylä.

Työelämäkoordinaattorit ovat olleet mukana käynnistämässä useita erilaisia työelämäyhteistyöprosesseja. – “BusinessOulun vetämä Automotive klusteri on yksi kiinnostavimmista yhteistyömalleista, joihin olen päässyt osalliseksi tämän työn myötä”, Kaukovainion tekniikan yksikön työelämäkoordinaattori Markus Seppänen toteaa. “Työ on vasta alussa, mutta onhan se hienoa, että OSAO on mukana myös tällaisessa kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia sisältävässä autoteollisuuden ohjelmisto-osaamista tuottavassa koulutus- ja sidosryhmäyhteistyössä.”

“Mieleenpainuvimpia hetkiä työssäni ovat olleet ne tapaamiset yrittäjien kanssa, joissa olemme päässeet yhdessä pohtimaan yritystoiminnan kehittämisen tapoja koulutuksen avulla. Nämä kohtaamiset voivat olla alku sille vuorovaikutteiselle kumppanuudelle, jota me OSAOlla tavoittelemme.” Haukiputaan, Pudasjärven ja Taivalkosken yksiköiden työelämäkoordinaattori Jaana Riihijärvi tiivistää.

 

Työelämäkoordinaattorien työ liittyy ammatillisen koulutuksen strategirahoitukseen ja työelämäkoordinaattorin tehtävän ja alueellisen toimintamallin kehittäminen jatkuu vuoden 2020 loppuun.

 

Lue lisää strategiarahoitukseen liittyvästä hankkeesta