Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

Valkoisella lukee Opetus- ja kulttuuriministeriö mustalla tekstillä.

Hankkeen toteutusaika

1.6.2019 – 30.6.2021

Hankkeen kuvaus

Ammatillisen koulutuksen ydinprosessit liittyvät olennaisesti onnistuneen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Ydinprosesseja ovat mm. henkilökohtaistaminen (HOKS) ja koulutus- ja oppisopimukseen sekä työelämän palvelemiseen liittyvät prosessit. Henkilökohtaistamisella takaamme jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle hänen tarpeitaan vastaavan koulutuspolun, jossa aiempi osaaminen on tunnistettu ja tunnustettu ja uuden osaamisen sisällöt ja hankkimisen tavat suunniteltu.

Strategiarahoituksella varmistamme, että OSAOn henkilöstön osaaminen ja ydinprosesseihin liittyvä toiminta on uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaista.

Rahoituksella:

  • Kehitetään työelämän palveluprosessia valtakunnallisesti tunnistettuihin kriittisiin pisteisiin liittyen. OSAOlla asiakaslähtöisiä ratkaisuja luodaan tavoitettavuuden ja näkyvyyden parantamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon mm. alueellista yhteistyötä ja kumppanuustoimintaa kehittämällä. Syksyllä 2019 työssään aloittaneet työelämäkoordinaattorit ovat osa ratkaisua.
  • Kehitetään HOKS-prosessia asiakaslähtöisenä toimintatapana.
  • Kartoitetaan OSAOn henkilöstön osaaminen HOKS-prosessiin ja koulutus – ja oppisopimuksiin liittyen sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet saatujen tulosten perusteella.

Hankkeessa:

  • Tehdään yhteistyötä Parasta -hankkeiden, Johda hyvin -hankkeen toimijoiden ja muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kansa.
  • Otetaan käyttöön Parasta -hankkeiden tuottamia työvälineitä ja tuloksia.

Osaamisen varmistamiseen käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää strategiarahoitusta.

Aiheeseen liittyvät linkit:

Lisätietoa antaa

Projektipäällikkö Kirsi Timonen
OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut
p. 050 572 2663
kirsi.timonen@osao.fi