Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2019

Ammatillisen koulutuksen ydinprosessit liittyvät olennaisesta onnistuneen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Ydinprosesseja ovat mm. henkilökohtaistaminen (HOKS) ja koulutus- ja oppisopimukseen sekä työelämän palvelemiseen liittyvät prosessit. Henkilökohtaistamisella jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle taataan hänen tarpeitaan vastaava koulutuspolku, jossa aiempi osaaminen on tunnistettu ja tunnustettu ja uuden osaamisen sisällöt ja hankkimisen tavat suunniteltu.

Strategiarahoituksella varmistetaan, että OSAOn henkilöstön osaaminen ja ydinprosesseihin liittyvä toiminta on uuden lain ja valtakunnallisten toimintamallien mukaista.

Rahoituksella:

  • Kehitetään työelämän palveluprosessia valtakunnallisesti tunnistettuihin kriittisiin pisteisiin liittyen. OSAOlla asiakaslähtöisiä ratkaisuja luodaan tavoitettavuuden ja näkyvyyden parantamiseen sekä asiakassuhteiden ylläpitoon mm. alueellista yhteistyötä ja kumppanuustoimintaa kehittämällä. Syksyllä 2019 työssään aloittaneet työelämäkoordinaattorit ovat osa ratkaisua.
  • Kehitetään HOKS-prosessia asiakaslähtöisenä toimintatapana.
  • Kartoitetaan OSAOn henkilöstön osaaminen HOKS-prosessiin ja koulutus – ja oppisopimuksiin liittyen sekä suunnitellaan ja toteutetaan tarpeelliset osaamisen kehittämisen toimenpiteet saatujen tulosten perusteella.

Hankkeessa:

  • Tehdään yhteistyötä Parasta -hankkeiden, Johda hyvin -hankkeen toimijoiden ja muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kansa.
  • Otetaan käyttöön Parasta -hankkeiden tuottamia työvälineitä ja tuloksia.

Osaamisen varmistamiseen käytetään Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää strategiarahoitusta ajalla 1.6.2019 – 31.12.2020

Lisätietoa antaa:

Kirsi Timonen, projektipäällikkö, OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut, 050 572 2663, kirsi.timonen@osao.fi

Aiheeseen liittyvät linkit: