Laborantin työ SSAB:lla on tarkkaa ja tärkeää

Juha Jussilan mielestä hyvä laborantti on rauhallinen, tarkka ja taitava suunnittelemaan ajankäyttöään. Hän itse työskentelee kemian laboratorion esimiehenä SSAB:n tehtaalla Raahessa ja vastaa siitä, että työt laboratoriossa tehdään ajallaan ja turvallisesti.

OSAOsta vuonna 2010 laborantiksi valmistunut Juha Jussila työskentelee kemian laboratorion esimiehenä SSAB:n tehtaalla Raahessa. Aiemmin hän on työskennellyt tehtaalla laboranttina tuotekehityksessä ja kemian laboratoriossa. Juha Jussila viihtyy laborantin monipuolisessa ammatissa, sillä alalla pääse itsekin kehittymään koko ajan.

”Tulin SSAB:lle työssäoppimisjaksolle loppuvuodesta 2009. Syksystä 2011 olen ollut täällä eri tehtävissä, ja vuosi sitten siirryin esimiestehtäviin. Olen kyllä viihtynyt hyvin.”

Jussila kertoo, että työ laboratoriossa on mukavaa ja ennen kaikkea tärkeää. Esimerkiksi SSAB:lla laboratoriot ovat tehtaasta vain pieni, mutta sitäkin merkityksellisempi osa. Kemian laboratoriossa esimerkiksi tehdään analyysejä ympäristönäytteistä ja testataan raaka-aineita sekä tehtaalta tulevia sivutuotteita.

”Jos vaikka raaka-aineiden analyysit ovat pielessä, on koko lopputuote pilalla. Myös ympäristönäytteet ovat tärkeitä, ettei ympäristöön pääse mitään sinne kuulumatonta. Sitä ei välttämättä kaikki tajuakaan, että jos laboratoriot täältä yhtäkkiä häviäisivät, ei koko tehdas enää pyörisi.”

Ei mitään liukuhihnatyötä

Laboratorioala oli Jussilalle vielä yläasteella tuntematon. Opintojen myötä hän huomasi, että työssä kuluu aikaa – analyysit eivät aina valmistukaan oikopäätä. Työssään hän on ymmärtänyt, kuinka pienellä asialla voi laboratoriossa olla lopputuloksen kannalta suuri merkitys.

Laborantin opinnoissa Jussilan mieleen oli monipuolisuus. Samasta syystä hän kiittelee työelämääkin.

”Laboratorioalalla on niin paljon erilaisia juttuja: kemiaa, mikrobiologiaa, biokemiaa ja geenitekniikkaa. Laborantin työ ei ole vain yhtä ja samaa, siinä on niin paljon erilaisia analyysejä ja laitteita. Tämä ei ole liukuhihnatyötä!”

Jussila toivoo laboratorioalalle hyviä tulevaisuudennäkymiä. Hänen mukaansa laboranttien tarve voi kasvaa – etenkin kun vihreät arvot ja ympäristökysymykset nousevat teollisuudessa entistä tärkeämmiksi.

Taitaja-voittaja korostaa tarkkuutta

Viimeisenä opiskeluvuotenaan Jussila voitti Taitaja SM-kisassa kultaa alallaan. Kovan harjoittelun tuoma voitto on kiinnostanut myös työnantajia. Millainen on hyvä laborantti SM-voittajan mielestä?

”Tarkkuus on semmoinen ominaisuus, mitä korostaisin, sillä laborantin pitää olla satavarma tekemisistään. Myös paineensietokykyä pitää löytyä, ja ajankäytönhallinta on tärkeää. Kun itse toimin laboranttina, kello oli paras kaveri. Mutta se oli vihollinenkin sitten.”

Opinnot antoivat Jussilan mielestä oikean kuvan laborantin ammatista. Hän kertoo, että esimerkiksi SSAB:llä tehdään niitä samoja hommia, joita OSAOssakin harjoiteltiin.

”Opinnot antoivat hyvät perustaidot alalle. Siellä rohkaistiin töihin ja painotettiin sitä, kuinka tärkeää työelämä on.”