NOPO ohjaa yhdessä ja yksilöllisesti

 

NOPOt Elina Toiviainen ja Anne Hyvänen ohjaavat nuoria peruskoulusta toiselle asteelle. Tärkeintä ohjauksessa on keskustelu.

Peruskoulun jälkeinen jatkokoulutuspolku voi olla osalle nuorista epäselvä. OSAO ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä tehostettua opinto-ohjausta, jossa nivelvaiheen opinto-ohjaaja eli NOPO antaa nuorelle yksilöllistä ohjausta. Tavoitteena on kirkastaa oppilaan uratavoitteita ja kiinnittää nuori opiskelupaikkaan.

NOPO-ohjaus tarjoaa lisää opinto-ohjausta perusopetuksen jälkeiseen ammatinvalintaan, jos tulevaisuuden suunta on mietinnässä. NOPO toimii oppilaiden kanssa kahdeksannelta luokalta toisen asteen opintojen ensimmäisen lukukauden loppuun saakka.

Oulun kaupungin NOPO Anne Hyvönen kuvailee ohjauksen rakentavan siltaa nivelvaiheen yli peruskoulusta toiselle asteella. Hyvönen ja hänen työparinsa OSAOn NOPO Elina Toiviainen työskentelevät tiiviissä yhteistyössä. Tärkeintä on, että ohjaus lähtee nuoresta.

Keskustellen ja konkreettisesti

NOPO-ohjauksessa tehdään konkreettisia asioita, kuten tutustumiskäyntejä yhdessä. Tärkeintä ohjauksessa on kuitenkin keskustelu.

– Digimaailmassa ja somessa on paljon tietoa tarjolla, mutta ne eivät tavoita kaikkia nuoria. Jotkut kaipaavat enemmän oikeaa ihmistä, jolle puhua, pohtii Hyvönen.

NOPO-ohjaus on lähtenyt nuorisotakuun tavoitteesta: jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle halutaan taata koulutuspaikka. Lisäksi koulutuspolkusuunnittelua halutaan esitellä enemmän myös 8.-luokkalaisille, sillä peruskoulun opinto-ohjauksessa se painottuu vahvasti 9. luokan syksyyn.

Toiviainen kiteyttää, että NOPO on perinteisen opinto-ohjauksen lisä, jossa ohjaajalla on enemmän aikaa keskittyä ohjausta tarvitsevaan nuoreen. Peruskoulun opinto-ohjaajalla on yleensä paljon ohjattavia, mutta NOPO voi ohjata nuorta yksilöllisemmin.

– NOPO voi vaikka lähteä oppilaan kanssa kouluympäristön ulkopuolelle – pieni maisemanvaihdos kesken koulupäivän saa ohjauksen sujumaan, Toiviainen kertoo.

– Myös kielikysymys, suomen kielen riittävä taito, nousee usein esille, joten monikulttuuriselle opinto-ohjaukselle on kysyntää, huomauttaa Hyvönen.

Tärkeintä on oma halu ohjaukseen

Tällä hetkellä NOPO-ohjausta tarjotaan Rajakylän, Kaakkurin, Länsituulen, Merikosken, Maikkulan ja Kaukovainion kouluilla. Hyvösellä ja Toiviaisella on tänä keväänä yhteensä noin 80 ohjattavaa. Koulujen omat opinto-ohjaajat ja erityisopettajat voivat kannustaa oppilasta tarvittaessa NOPO-ohjaukseen.

Nuorten oma halu ohjaukseen tärkeää, ja se on suuri motivaattori myös NOPO-ohjaajille.

– Huippua, että olen päässyt tekemään tällaista työtä, ja olen kiitollinen siitä, että tällaisen ohjauksen tarve on ymmärretty, Hyvönen kiittelee.

Katso nivelvaiheen opinto-ohjaajien Elinan ja Annen yhteystiedot täältä »