OSAO satsaa opiskelijoiden hyvinvointiin

OSAOssa satsataan opiskelijan hyvinvointiin tarjoamalla yksilöllisiä ohjaus- ja tukipalveluita. Monipuolinen joukko ammattilaisia tekee yhteisyötä opiskelijan hyvinvoinnin edistämiseksi joka päivä. Etäopiskelu koronapandemian aikana on korostanut erityisesti yhteisöllisyyden merkitystä.

Opinto-ohjaaja Ilona Hakalinin mukaan opinto-ohjaaja kulkee opiskelijan rinnalla hakeutumisesta työelämään siirtymiseen saakka. Tänä syksynä opinto-ohjaajat panostavat erityisesti uusiin opiskelijoihin tutustumiseen ja uraohjaukseen.

”OSAOssa on kehitetty opiskelijoita varten erilaisia tukipalveluita. Hyviä esimerkkejä ovat liikuntaan keskittyvä amiskoutsi ja matalan kynnyksen tuki amishelpperi. Olemme iso toimija ja työmme on suunnitelmallista”, Hakalin kertoo.

Amishelpperi tukee arjessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ESR-rahoitteisessa Amishelppi-hankkeessa työskentelevä Ulla Hietala tarjoaa opiskelijalle konkreettista tukea arjen haasteisiin. Hietala myös ohjaa opiskelijoita eteenpäin opinto-ohjaajan tai psykologin juttusille.

Hietala kertoo tukeneensa vuoden aikana lähes sataa opiskelijaa. Häneen otetaan yhteyttä yleensä Whatsappin kautta.

”On hienoa nähdä, kun opiskelija saa tuen avulla opinnot ja arjen rullaamaan”, Hietala sanoo.

Osallisuus opiskelijoiden voimavarana

Opiskelijoiden osallisuuden lisäämisellä on hyvinvointia lisäävä vaikutus. OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Osallistu ja voi hyvin -hankkeessa, jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden osallisuutta opiskeluympäristössä. Keväällä tehdyssä opiskelijakyselyssä ykköstoiveeksi nousi ryhmäytyminen.

”Etäopiskelu on kasvattanut yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen tarvetta. Näitä teemoja viemme nyt eteenpäin yhdessä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa”, hankeasiantuntija Minna Kaveri kertoo.

Lue lisää Amishelppi-hankkeesta

Lue lisää Osallistu ja voi hyvin -hankkeesta