OSAO vastaa ICT-alan osaajapulaan

Oulun seudulla tarvitaan jatkuvasti lisää teknologian asiantuntijoita: ICT-alan ammattilaisia tarvitaan alan yritysten lisäksi monilla muillakin toimialoilla, ja osaajapula on vilkkaasti kehittyvällä alalla suurta.

OSAO tahtoo vastata uhkaavaan osaajapulaan uuden tutkinnon siivittämin keinoin. Ammatillisen koulutuksen vanhat tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot yhdistyvät syksystä 2020 alkaen uudeksi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi.

Kahdessa yksikössä aiemmin toimineet tutkinnot keskitetään Kaukovainion tekniikan yksikköön, jossa parhaillaan kehitetään uusi opetusympäristöjä ja valmistellaan opetusta. Uudesta tutkinnosta valmistuu elektroniikka-, hyvinvointiteknologia- ja tietoverkkoasentajia, IT-tukihenkilöitä ja ohjelmistokehittäjiä.

”Tutkintojen yhdistäminen ja keskittäminen ei ole aivan yksinkertainen juttu, mutta tässä tapauksessa voi sanoa, että 1+1 on enemmän kuin 2! Saamme aikaan yhden toisen asteen vahvimmista tieto- ja viestintätekniikan koulutusympäristön OSAOon”, kertoo yksikönjohtaja Vesa Pirilä.

OSAOon rakennetaan jokaiselle suuntautumisvaihtoehdolle omat, nykystandardien mukaiset ympäristöt. Opiskelijat hakevat yhteishaussa suorittamaan perustutkintoa, ja suuntautumisvaihtoehtoon hakeudutaan soveltuvuuskokeissa ennen opintojen alkua.

 

Yksilöllisiä polkuja ja e-urheilua

Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa opitaan tekemällä – siksi oppimisympäristöihin panostaminen on OSAOssa tärkeää. Teknologiataitojen lisäksi myös alalla tärkeät sosiaaliset kyvyt ja ryhmätyötaidot opitaan tekemällä. Opiskelu tapahtuu ryhmissä ja omatoimisesti opettajajohtoisuuden sijaan.

”Sosiaalisia taitoja opetetaan panostamalla ympäristöihin ja prosesseihin. Se, että opitaan yhdessä luokassa opettajan alaisuudessa, on jo historiaa”, OSAOn lehtori Jyrki Tolonen tiivistää.

Isona toimijana OSAOlla on mahdollisuus satsata ympäristöjen lisäksi aitoon valinnaisuuteen eri suuntautumisvaihtoehtojen sisällä.

”Opiskelija voi valita vaikka ihan yksin jonkin osan, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä oppilaitoksen ja työelämän kanssa. Meillä on pitkät perinteet henkilökohtaisten polkujen toteuttamisessa, ja niitä kehitetään lisää koko ajan”, kertoo koulutuspäällikkö Juha Moilanen.

Yksi osoitus OSAOn tarjoamista mahdollisuuksista on e-sport-tutkinnonosa, jossa treenataan joustavasti muutama tunti viikossa koko opintojen ajan. Ympäristöt on integroitu tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöjen yhteyteen, ja yhteistyötä tehdään paikallisen Hercules Esports -seuran kanssa jo nyt.

”Kesken koulupäivän ei siis tarvitse lähteä mihinkään pelaamaan. Meillä on myös parhaat laitteet – koneista ei ole tingitty, vaan ne ovat huippulaatua!” iloitsee lehtori Antti Junttila.

 

Yksilöllistä ohjausta monipuolisessa koulutuksessa

Jyrki Tolonen kuvaa tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi sisäänheittoalaksi työelämään. Valmistunut opiskelija voi sijoittua lähes mihin tahansa toimialalle tai jatkaa opintoja korkeakouluun. Monipuolisille osaajille on tilausta tulevaisuudessa.

”Halutessaan itselleen voi rakentaa hyvinkin laajan osaamispaketin. Meillä voi opiskella esimerkiksi järjestelmäpuolen ja mennä sitten korkeakouluun opiskelemaan peliohjelmointia”, Antti Junttila vinkkaa.

Junttilan, Tolosen ja Moilasen mukaan tärkeintä alalla on motivaatio. Vaikka esimerkiksi ohjelmointi vaatii loogista päättelykykyä ja matemaattisia taitoja, muissa suuntautumisvaihtoehdoissa tarvitaan toisenlaisia taitoja.

”Opetamme opiskelijan oppimaan. Uuden opetussuunnitelman yhteydessä otetaan käyttöön toimintamalli, jossa yksi ryhmänohjaaja seuraa opiskelijan kanssa opintojen etenemistä koko opiskelun ajan. Näin saavutetaan hyvä opiskelijatuntemus: meillä ei jätetä opiskelijaa yksin oppimisprosessinsa kanssa, vaan tuetaan hänen kasvuaan”, Juha Moilanen täydentää.

 

Tutustu elektroniikka-asentajan opintoihin

Tutustu hyvinvointiteknologia-asentajan opintoihin

Tutustu tietoverkkoasentajan opintoihin

Tutustu IT-tukihenkilön opintoihin

Tutustu ohjelmistokehittäjän opintoihin

Lue lisää yhteishausta