OSAOn uuden kampuksen sijainti on päätetty

Sijaintipaikasta päätti OSAOn yhtymähallitus 22.5.2023.

OSAOn uusi kampus rakennetaan osoitteeseen Kotkantie 1, 90250 Oulu.

Toisena sijaintivaihtoehtona oli Kotkantien toinen puoli, eli Kotkantie 2.

”Jotta voimme edetä tarveselvityksessä konkreettisiin ratkaisuesityksiin, kampuksen sijaintipaikasta Kotkantie 1 ja 2 välillä tuli tehdä päätös tässä vaiheessa”, kertoo kiinteistöjohtaja Jaana Valjus.

Kotkantie 1:n ja 2:n tontit ja kiinteistöt ovat OSAOn käytössä ja omistuksessa. Kotkantie 1 soveltuu uuden kampuksen rakentamispaikaksi Kotkantie 2:ta paremmin asemakaavan tarjoamien mahdollisuuksien sekä suuremman tontin ansiosta. Lisäksi Kotkantie 1:ssä on enemmän hyväkuntoista toimitilaa, jolloin uudisrakentamisen tarve on pienempi ja rakentamisen kokonaiskustannus edullisempi. Nykyisiä Kaukovainion tekniikan yksikön oppimis- ja työtiloja, erityisesti työsaleja, voidaan hyödyntää kampuksen 1. vaiheen valmistumiseen saakka.

Tarveselvitykset käynnissä

OSAO Kampus 2030 -hankkeen tarveselvitykset ovat paraikaa käynnissä. Tarveselvityksissä selvitetään nykyisiä tiloja ja määritetään tulevaisuuden oppimisen, ohjauksen sekä työn tekemisen tapoja, tilojen yhteiskäyttöä, muunneltavuutta ja käyttäjämääriä, toiminta-aikoja, tilatyyppejä ja -määriä sekä asetetaan toiminnallisia tavoitteita OSAOn strategian perusteella. Tavoiteaikataulu tarveselvityksen valmistumiselle on helmikuu 2024.

OSAO Kampus 2030 -hankkeessa uudistetaan ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaa, kehitetään virtuaalisia oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan yhteistyötä työelämän kanssa. Uusi kampus tulee koostumaan olemassa olevista rakennuksista ja uudisrakentamisesta. Kampuksen kustannusarvio on noin 100–120 miljoonaa euroa. Kampuskokonaisuus rakennetaan vaiheittain vuosien 2025–2030 aikana.

Ilmakuva OSAOn Kotkantien kiinteistöistä.
Ilmakuva Kotkantien kiinteistöistä. Etualalla Kotkantie 2:n kiinteistöt ja taaempana punatiiliset Kotkantie 1:n kiinteistöt.

 

Lisätietoja
 

kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, 050 5383 929, jarmo.paloniemi@osao.fi

OSAO Kampus 2030 -verkkosivulle