OSAOn väyläopinnot laajenevat yliopistoon

Väyläopinnot laajenevat OSAOssa Itä-Suomen yliopistoon. OSAOn opiskelijoilla on jatkossa mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston opintojaksoja Itä-Suomen yliopistossa maksuttomasti.

Avoimen yliopiston opinnot vahvistavat opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisiin valintoihin ja tukevat opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opiskeluvalmiuksia.

Alun perin yhteistyötä Itä-Suomen yliopiston kanssa lähdettiin rakentamaan, jotta lääkealan opiskelijat saavat väylän oman alansa korkeakouluopintoihin. Solmitun yhteistyösopimuksen ansiosta kaikille OSAOn opiskelijoille avautuvat väyläopinnot avoimen yliopiston kautta.

Toisen asteen opiskelijoille tarjottavat opinnot ovat aitoa avointa yliopisto-opetusta lähes kaikilta Itä-Suomen yliopistossa opiskeltavilta tieteenaloilta. Erityisesti toisen asteen opiskelijoille soveltuvia opintoja on koottu erilliselle sivustolle, mutta valittavana on myös koko avoimen yliopiston opintotarjonta. Avoimen yliopiston tarjonnasta noin 75 % on verkko-opintoja.

Hakeutuminen opon ohjauksessa

Hakeutuminen avoimen yliopiston opintoihin tapahtuu OSAOn opinto-ohjaajien kautta erillisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Tällä menettelytavalla varmistetaan, että opiskelijalle ei tule opinnoista maksua, opintoihin ilmoittautuminen on harkittua eikä yliopisto-opiskelu muun opiskelun ohessa kuormita liikaa. Ilmoittautumisessa tulee huomioida avoimen yliopisto-opetuksen aikataulu, joka on sidottu yliopiston tutkinto-opiskelijoiden aikatauluun. Opinnot eivät ole räätälöitävissä, vaan kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelevat samaan tahtiin.

Itä-Suomen yliopiston yhteistyömallissa OSAOn opiskelijat ovat avoimen yliopiston opiskelijoita ja siten myös Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita. He saavat suorituksensa yliopiston opintorekisteriin. Opinnot ovat hyödynnettävissä, jos opiskelija myöhemmin hakeutuu Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan tutkintoa.

OSAOn opiskelijat voivat opiskella Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintoja vielä valmistumisensa jälkeenkin. Maksutta opinnot ovat tarjolla valmistumisen jälkeen seuraavan lukukauden ajan.

Väyläopintoja on OSAOssa aiemmin toteutettu yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa, ja tämä yhteistyö jatkuu edelleen. Itä-Suomen yliopiston kanssa tehtävä yhteistyö laajentaa entisestään opiskelijoiden henkilökohtaisten polkujen rakentamista.

Tutustu Itä-Suomen yliopiston tarjontaan

Lue lisää OSAOn väyläopinnoista