Puhtauspalvelualan imagoa kiillottamassa

Pohjois-Pohjanmaalla on huutava pula puhtausalan osaajista. Koska alalle tarvitaan osaavia työntekijöitä, on hyvä yhteistyö alan koulutusta tarjoavan oppilaitoksen ja työnantajien välillä edellytys onnistumiselle.

OSAOssa puhtausalaa kehitetään ESR-rahoitteisen Puhtaasti parempaan duuniin -hankkeen voimin. Hanke on lähtenyt työelämän tarpeista ja pyrkimyksenä on löytää työvoimapulasta kärsiville aloille osaavaa työvoimaa. Työtä tehdään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan lisäksi myös kone- ja tuotantotekniikan eteen.

Puhtausalan työnantajat ovat mukana hanketyössä. Pohjois-Pohjanmaalla on kysyntää osaamiselle perus- ja ylläpitosiivouksissa sekä rakennussiivouspalveluissa. Digitalisaatio vaikuttaa siivoustyöhönkin, joten alueella kaivataan erityisesti digitaalista osaamista. Sisältöjä koulutuksiin ollaankin suunnittelemassa yhdessä yritysten kanssa. Mukana olevat yritykset ovat myös iloinneet verkostoitumisen mahdollisuudesta.

Arvokasta ja merkityksellistä työtä

Puhtaasti parempaan duuniin -hankkeen tavoitteena on nostaa puhtausalan arvostusta ja vetovoimaa. Jotta ympäristö voisi oivaltaa alan merkityksellisyyden, hanke on viestinyt mm. suomalaisen siivoustyön ympäristöystävällisyydestä ja puhtaan ympäristön merkityksestä ihmisten terveydelle ja rakennuskannan säilymiselle pitempään elinkelpoisena. Siivoamisessa ei siivota vain tiettyä tilaa, vaan samalla huolehditaan niin sosiaalisen kuin biologisenkin ympäristön tilasta ja hyvinvoinnista.

Työvoimapulasta kärsivälle alalle haluttaisiin saada erityisesti nuoria. Moderni puhtausala vastaa nykynuorten arvoihin, sillä puhtausalalla edistetään kestävää kehitystä ja ekologisuutta. Työssä on usein mahdollisuus vaikuttaa omiin työaikoihin ja alalla on hyvät kouluttautumis- ja etenemismahdollisuudet.

Lue lisää hankkeesta