Sähköasentaja hioo taitonsa työpaikalla

Sähköasentajaksi Pudasjärven yksikössä opiskeleva Tommi Pigg pitää sähköasentajan opinnoista, sillä niissä saa tehdä työtä omin käsin.

Sähköasentaja oppii työn perusteet ja turvallisuuden koulussa, ja tuiki tärkeät käytännön taidot karttuvat työmaalla.

OSAOn Pudasjärven yksikössä sähköasentajiksi toista vuotta opiskelevat Tommi Pigg, Pekka Jääskeläinen, Jesse Salmela ja Ville Piri ovat tehneet viime viikkoina sähköasennuksia yksityisen Rautio Palvelut Oy:n halliin opettajansa Esko Sivénin johdolla.

Opiskelijat ovat yhtä mieltä siitä, että työmaalla oppii enemmän ja eri tavalla kuin oppilaitoksella. Perustaidot ja työturvallisuus on kuitenkin opittu jo ensimmäisenä vuonna koululla.

”Parhaiten oppii tekemällä, ja virheistään täytyy osata oppia”, painottaa Pigg.

Myös opettaja korostaa työelämäoppimisen tärkeyttä, sillä sähköasentajan työt ovat oikeastaan pelkkää käytäntöä.

”Työmaalla tulevat tutuiksi myös erilaiset käytännöt, kuten työajat ja sosiaaliset jutut: opitaan sopimaan työparin ja muiden työntekijöiden kanssa töistä ja pitämään sovituista asioista kiinni”, Sivén täydentää.

Kaikki palvelut pienessä paketissa

Pudasjärvellä ryhmissä on kaikenikäistä porukkaa, ja koulutukseen toivotaan niin nuoria kuin aikuisopiskelijoitakin. Sähköasentajan opintoihin kuuluu lähiopetusta, työssäoppimista ja etäopintoja. Jokaisen opintopolku on omanlaisensa, ja aiemmin hankittu osaaminen huomioidaan opintoja suunnitellessa. Yksikön pätevät opettajat saavat opiskelijoilta paljon kiitosta.

”Täällä ei olla liian totisia, ja henkilökunta on mukavaa”, kehuu Salmela.

Pudasjärven pienessä yksikössä on kaikki samat palvelut kuin suuremmissakin OSAOn yksiköissä. Opettaja Sivénin mukaan oppilaitoksella kaikki tuntevat kaikki, joten opiskelijoilla on mahdollisuus saada paljon yksilöllistä ohjausta. Tutussa porukassa ohjauksen tarve myös huomataan nopeasti.

Reippaat ja tekevät pärjäävät

Sähköalalle sopiva opiskelija on oma-aloitteinen ja reipas. Matemaattisten taitojen lisäksi alalla saattaa tarvita kielipäätä.

”Työporukat ovat nykyään usein monikielellisiä, joten englannin osaamisesta on hyötyä”, Sivén kertoo.

Alanvalinta on osunut toisen vuoden sähköasentajaopiskelijoilla nappiin. Kaikki toivovat pääsevänsä sähköasentajan töihin tulevaisuudessa. Sivénin mukaan alan työllisyysnäkymät ovat hyvät, ja hyvin harjoittelunsa suorittanut opiskelija työllistyy usein heti opintojen jälkeen.

”Parasta opinnoissa on se, että saa tehdä itse käsillä työtä”, Pigg kertoo.

Koululla on osattu opastaa hyvin työelämän saloihin, ja työelämätaitoja on painotettu. Hauskaakin opiskelu tuntuu olevan.

”Ei ole liian virallista, vaikka tietenkin vähän virallista pitää olla”, nauraa Jääskeläinen.

Lue lisää sähköasentajan tutkinnosta