Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja asentaa, huoltaa ja pitää kunnossa sähköjärjestelmiä ja -koneita. Sähköasentaja on perehtynyt sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja tietotekniikkaan. Työpaikat ovat uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä.

Ammatti ja opinnot

Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Sähköasentajana työskentelet sähköalan urakointiliikkeessä, teollisuudessa, sähkönjakelussa ja -siirrossa sekä tukkuliikkeissä.

Ammatillisia opintoja voi jatkaa työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisella. Sähköasentajan tutkinto antaa hyvät tiedot ja taidot jatko-opintoihin esim. ammattikorkeakoulussa sähkö- ja automaatiotekniikan sekä energia- ja ympäristötekniikan opintoihin. Yliopisto-opinnot esim. tieto- ja sähkötekniikka sopivat sähköasentajan tutkinnon suorittaneelle.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 20.2.–19.3.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2024. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika noin 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodustumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
 • Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250  Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon on kevään 2024 yhteishaussa Haukiputaan yksikössä 40 aloituspaikkaa, Kaukovainion tekniikan yksikössä 60 aloituspaikkaa ja Pudasjärven yksikössä 10 aloituspaikkaa. Kaukovainion tekniikan yksikössä sähkö- ja automaatioalalla tutkintonimike (automaatioasentaja / sähköasentaja) ja sen mukaiset opinnot valitaan opintojen aikana.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään Opintopolussa tekemäsi hakemuksen pohjalta. Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Tutustu Yhteishaun valintaperusteisiin Opintopolku -palvelussa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun totetutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (75 osp)
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (70 osp)
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Katso tutkinnon perusteet ePerusteet palvelusta

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Mikäli et kuulu laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, sinulle voi tulla kustannuksia mm. oppikirjoista sekä työvaatteista ja työkaluista. Katso lisätiedot Tietoa uudelle opiskelijalle -sivulta.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.’

Lisätietoja

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Haukiputaan yksikkö

Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Pudasjärven yksikkö

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku-palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

 • Haukiputaan yksikössä seuraava hakuaika on kesällä 2024.
 • Kaukovainion tekniikan yksikössä seuraavan koulutuksen hakuaika ei ole tiedossa eikä seuraavaa koulutuksen aloitusajankohtaa ole sovittu. Uusia opiskelijoita otetaan kuitenkin opiskelemaan oppisopimuksella. Katso tarkemmat tiedot -> Oppisopimus – työelämässä oleville
 • Pudasjärven yksikössä seuraava haku on  20.2.-9.5.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Haukiputaan yksikössä opinnot alkavat seuraavan kerran lokakuussa 2024.
Pudasjärven yksikössä opinnot alkavat 7.8.2024.

Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

 • Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5, 90840 Haukipudas
 • Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2A, 90250 Oulu
 • Pudasjärven yksikkö, Varsitie 7 (kaupungintalon ensimmäinen kerros), 93100 Pudasjärvi

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua kaikki alasta kiinnostuneet.

Opiskelijavalinta

Haukiputaan yksikkö

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää valintahaastatteluun osallistumista sekä mahdollisen ennakkokyselyn palauttamista. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 1 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen sähköpostitse.

Pudasjärven yksikkö

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 1 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 4 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Valintahaastattelut järjestetään toukokuussa 2024. Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostitse ja kutsun lähettämisestä laitetaan tekstiviesti. Valinnoista tiedotetaan 3.6.2024 mennessä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista, etäopintoja ja itsenäistä opiskelua.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Haukiputaan yksikössä Kai Härkönen, p. 040 1835 647, kai.harkonen@osao.fi, Kaukovainion yksikössä Kari Hettula, p. 040 5591 408, kari.hettula@osao.fi ja Pudasjärven yksikössä Kaisu Möttönen, p. 050 573 2584, kaisu.mottonen@osao.fi 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (75 osp)
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (70 osp)
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Katso tutkinnon perusteet ePerusteet palvelusta

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana voi syntyä kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista, työasusta, työkaluista ja korttipätevyyksistä.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Kai Härkönen (Haukipudas) p. 040 1835 647, kai.harkonen@osao.fi
Heikki Haaraniemi (Haukipudas), p. 050 5909 661, heikki.haaraniemi@osao.fi

Anna Kuosmanen (Pudasjärvi)
p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Keijo Ruonala (Pudasjärvi)
p. 040 592 9614, keijo.ruonala@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae Haukiputaalle

Hae Pudasjärvelle

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Kaukovainion tekniikan yksikössä on jatkuva haku, jossa koulutuksen toteutus on oppisopimuksena.

Opintojen alkaminen

Opintojen kesto on noin 2 vuotta. Sinulle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakemuksen saavuttua. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluun kutsutaan erikseen.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, 0 – 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, 0 – 3 pistettä
 • motivaatio, 0 – 5 pistettä

Tietopuolinen koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaidon arviointi suoritetaan haastattelun yhteydessä. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita hoitaa Kaukovainion yksikössä, tekniikka lehtori Kari Hettula, p 040 5591 408, kari.hettula@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat (75 osp)
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat (70 osp)
Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Katso tutkinnon perusteet ePerusteet palvelusta

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Lehtori Kari Hettula (Kaukovainion yksikkö, tekniikka)
p 040 5591 408, kari.hettula@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 826 6060
ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae oppisopimuskoulutukseen: Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta. Jos koulutus ei näy auki olevissa hauissa, se ei ole sillä hetkellä tarjolla työvoimakoulutuksena.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Tutustu videolta:

Parasta sähkö- ja automaatioalalla -video

Opiskelijat kertovat mikä on parasta sähkö- ja automaatioalalla.

Roni tutustui sähköalaan

Somevaikuttaja Roni Liedes vieraili Pudasjärven yksikössä ja tutustui mm. sähköalan työtehtäviin. Katso video Youtubessa klikkaamalla kuvan päällä olevaa kuvaketta.

Tutustu alan tarinoihin:

Asentajilla hyvät työllisyysnäkymät

OSAO kouluttaa yhteistyössä ELTELin kanssa Pudasjärvellä sähkö- ja jakeluverkkoasentajia

Jyri valmistui sähköasentajaksi Pudasjärvellä ja työllistyi heti

Jyri pitää työstään, jossa saa käyttää päätään ja näkee nopeasti oman työnsä jäljen. "Asentajan käytännöllinen työ sopii minulle.”

Sähkötöihin kaivataan enemmän naisia

Katri Koivu suosittelee sähköopintoja kaikille alasta kiinnostuneille, sukupuolesta välittämättä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä ammateista ja opinnoista:

Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Tutustu automaatioasentajan opintoihin

Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (30 osp) ja pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp)

Tutkinnon osat sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta

Tutustu tutkinnon osiin