Sujuvampi siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun

OSAO ja Oulun ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä avanneet suoran väylän OSAOn liiketoiminnan opinnoista Oamkin liiketalouden tutkinto-ohjelmaan. Tämä väylä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden sujuvaan siirtymiseen toiselta asteelta korkeakouluun.

OSAOlla pilotoitiin vuosina 2020-2023 osana SILTA-hanketta erilaisia korkeakouluopintoja toisen asteen opiskelijoille. Hankkeen aikana tehtiin tiivistä opiskelijayhteistyötä OSAOn ja Oamkin opiskelijoiden välillä sekä kehitettiin tarjontaa ja toteutusta saadun kokemuksen ja palautteen perusteella. Tämän pohjalta syntyi suora väylä OSAOsta liiketoiminnan opinnoista Oamkin tradenomiopintoihin.

Yhteistyö avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan opiskelijoille

Kun OSAOn liiketoiminnan opiskelija suorittaa 17 opintopistettä väyläopintoja Oamkin tradenomiopinnoista, hänellä on suora opiskelupaikka saatavilla avoimen väylähaun kautta. Näin siirtyminen toiselta asteelta liiketoiminnan opinnoista tradenomiopintoihin on helpompaa ja suoraviivaisempaa kuin aiemmin. Suorittaessaan väyläopintoja opiskelija saa kokeilla korkeakouluopiskelua, verkostoitua yhdessä Oamkin opiskelijoiden kanssa ja bonuksena saa sisällytettyä opinnot molempien oppilaitosten tutkintoihin.

Yksi hankkeen keskeisiä havaintoja oli ohjauksen ja opiskelijoille tarjottavan tuen merkitys väyläopintojen prosessissa. Opiskelijoita rohkaistiin aloittamaan väyläopinnot ja heitä kannustettiin joustavuuteen sekä oma-aloitteisuuteen. Hankkeen pedagoginen asiantuntija Anni Saaranen jatkaakin väyläopintojen opinto-ohjaajana OSAOlla hankkeen päätyttyä 31.8.2023.

Mentorointia toisella asteella

OSAOn Kaukovainion palvelut -yksikössä pilotoitiin mentorointia inspiroivien uratarinoiden ja alumnivierailujen avulla. Opiskelijoille tarjottiin mahdollisuus kuulla oman alansa asiantuntijoiden tarinoita ja entisten opiskelijoiden kokemuksia mm. Oamkin Terwa-akatemian opiskelijoilta, menestyviltä yrittäjiltä markkinointi- ja myyntiteemaisissa tapahtumissa. Palautteen perusteella päätettiin jatkaa teemapäivien järjestämistä systemaattisemmin hankkeessa laaditun vuosikellon avulla.

Hankkeen aikana laadittiin myös Mentoroinnin työkirja, joka on vapaasti ladattavissa hankkeen verkkosivuilta. Mentorointi jatkuu yksilö- ja pienryhmämuodossa osana NY-yrittäjyysopintoja, jossa opiskelijayrityksillä on mahdollisuus etsiä itselleen mentori liiketoimintansa pyörittämisen tueksi ja saada arvokasta näkemystä kokeneemmilta yrittäjiltä.

Tällaiset mentorointi-, inspiraatio- ja sparraussessiot tarjoavat opiskelijoille arvokkaita mahdollisuuksia verkostoitumiseen, vinkkien jakoon sekä uratarinoiden kuulemiseen. Opiskelijat pystyvät laajemmin hahmottamaan mahdollisia polkuja tulevalle uralleen ja rohkaistuvat mahdollisesti tavoittelemaan korkeakoulututkintoa tai muutoin omannäköistä tulevaisuutta.

Inspiraatiopäivällä vauhtia tulevaan lukuvuoteen

SILTA-hankkeen viimeisenä tapahtumana järjestettiin OSAOn Kaukovainion palvelut -yksikön aloittaville ryhmille lukuvuoden alkuun Inspiraatiopäivä 16.8.2023, jossa paikalla puhumassa ja inspiroimassa opiskelijoita ja henkilökuntaa olivat OSAOsta merkonomiksi valmistunut Mikael Pirnes sekä Duudsoneiden Jarppi ja HP. Puheissa korostuivat unelmointi ja työn tekeminen omien unelmien ja tavoitteiden eteen, sekä rohkeus heittäytyä epämukavuus alueelle ja tehdä asioita uskoen omaan itseensä.

Toivotaan kaikille opiskelijoille oman, mielekkään polun löytymistä sekä sinnikkyyttä työskennellä omia tavoitteita kohti! Jarpin ja HP:n puhetta lainaten: ”Mikään ei ole mahdotonta”.

Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Liiketoiminnan lehtorit Anni Saaranen ja Anu Pokela toimivat SILTA-hankkeessa asiantuntijoina.

SILTA on OSAOn ja Oulun ammattikorkeakoulun 09/2020 – 08/2023 välisenä aikana toteuttama hanke. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto     Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020     Vihreä-puna-sininen kaareva logo, jonka vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuvia 16.8.2023 järjestetystä Inspiraatiopäivästä