Turvallista yhteistyötä slovenialaisen Prometna šola Maribor-koulun kanssa

Kansainvälinen yhteistyö Prometna šola Maribor-koulun ja OSAOn Kempeleen-Limingan yksikön turvallisuusalan kanssa toteutettiin tänä vuonna etäyhteyksien kautta. OSAOlla ja Prometna šola Maribor-koululla on yhteistyötä takana jo 15 vuodelta. Jo suunnitellut opiskelijavaihdot oli peruttava, joten Sloveniasta tuli syksyllä yhteydenotto, jossa tiedusteltiin etänä tapahtuvan yhteistyökuvion mahdollisuutta.

Toteutusta ideoitiin yhdessä, jonka jälkeen päädyttiin suunnittelemaan Teams-sessiot slovenialaisten ja suomalaisten opiskelijoiden kesken. Kansainvälisiä sessioita järjestettiin kolme ja kuhunkin sessioon otti osaa yksi turvallisuusalan opiskelijoiden ryhmä ja vastaavasti jokaisessa sessiossa oli Sloveniasta oma ryhmänsä. Sessiot olivat noin 1,5-2 tunnin mittaisia ja moderaattoreina toimivat sekä Sloveniassa että Suomessa englannin opettajat. Me opettajat sovimme, että toimivin ratkaisu olisi suunnitella sessiot niin, että jokaisella tapaamisella suomalaiset ja slovenialaiset opiskelijat esittelevät vastavuoroisesti toisilleen kotimaataan, kulttuuriaan, tapojaan, luontoaan ja kouluaan. Projektin kokonaistavoitteina oli saada harjoitusta lähteiden hakemisesta, englannin kielen kirjallisesta ja suullisesta tuottamisesta sekä tutustua uuteen kulttuuriin ja tavata, vaikkakin etänä, uusia ihmisiä eri kulttuurista.

Yhteistyön rakentaminen vaati toimivaa sähköpostiyhteyttä ja projektin aikatauluttamisen ja sisällön suunnittelua sekä implementointia englannin kielen opetukseen. Projekti eteni opettajien kesken soljuvasti sähköpostiyhteyksiä ylläpitämällä. Englannin tunneilla opiskelijat työstivät annetun teeman sisältä suullisia esityksiä, jotka strukturoitiin PowerPoint-esitysten avulla. Opettaja oli ohjaamassa ja auttamassa niin esitysten työstön kuin esitysten pitämisenkin aikana. Aikataulullisesti projekti kesti kaikkineen noin 1,5 kuukautta; alkuvaiheen ideoinnin, suunnittelun, oppituntien ja esitysten työstämisen, sessioiden pitämisen ja loppukeskustelujen myötä. Teams-kokouksia valmisteltiin etukäteen, sillä halusimme testata Slovenian ja Suomen opettajien kesken, että yhteydet ja kokouskutsulinkit toimivat kuten pitääkin. Oli myös mielekästä nähdä Prometna šola Maribor-koulun opettaja ennalta ja jutella rauhassa sessioiden aikataulutuksesta ja opiskelijoiden jännityksestä ja odotuksista.

Opiskelijan näkökulmasta yhteistyö rohkaisi opiskelijoita puhumaan vierasta kieltä eri kansallisuuksien kesken sekä keskustelemaan elämästä eri maassa. Opiskelijat saivat kunkin session aikana esittää toisilleen kysymyksiä, ja aiheissa toistuikin kiinnostus nuorten sen hetkiseen elämään kotimaassaan. Yhteistyön avulla herätettiin myös kiinnostusta opiskelijavaihtoon, joka toivottavasti on opiskelijoille jossain vaiheessa mahdollista. Sessioiden aikana opiskelijoilla oli myös mahdollisuus jakaa toisilleen some-tilejään ja monilla keskustelu siirtyikin sessioiden jälkeen sinne. Sessioiden jälkeen opiskelijat olivat tyytyväisiä työpanokseensa ja iloisia tapaamisen onnistumisesta.

Projektin kokonaisuuden kannalta olisi ollut hyvä, mikäli aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä, varsinkin oppituntien osalta. Tällaisessa muodossaan projekti soveltui hyvin englannin opintoihin, mutta mikäli kansainvälinen projekti eriytettäisiin omaksi kurssikseen, esimerkiksi englannin kielen vapaavalintaiseksi kurssiksi, voisi kulttuurienväliseen viestintään ja kommunikointiin varata enemmän aikaa. Jatkossa etänä toteutettavien, varsinkin kansainvälisten sessioiden osalta olisi hyvä harjoitella enemmän web-kameran käyttöä.

Yhteenvetona voisi sanoa, että kansainvälisen projektin vetäminen etäyhteyksien kautta voi välillä tuottaa mutkia matkaan mutta lopputulema on taatusti antoisa!

 

Kirjoittaja Hanna Hentilä toimii englannin kielen opettajan sijaisena OSAOn Kempeleen-Limingan yksikössä