Väyläopinnoilla uudenlaista osaamista

Oamk ja OSAO aloittivat tänä syksynä aivan uudenlaisen yhteistyön, kun toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka Oamkin tekniikan yksikössä, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen perustutkinnon.

Tämänkaltaisia uusia ja rohkeita avauksia tarvitaan. Erityinen toiveemme on, että saisimme näin myös tyttöjä kiinnostumaan tekniikan opinnoista.  Joustavia opintopolkuja, niin kutsuttuja väyläopintoja, on kehitetty viimeisen parin vuoden aikana tiiviisti ja johdonmukaisesti Oamkin ja OSAOn tekniikan yksikön lisäksi sosiaali-ja terveysalan, liiketoiminnan ja luonnonvara-alan kanssa.

OSAOlla on Oamkin kanssa myös hyviä yhteisiä hankkeita, joilla olemme yhteistyössä aidoissa oppimisympäristöissä kehittäneet muun muassa nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja ja työtapoja. Kun mediatiedote uudesta yhteistyöntuloksesta julkistettiin, herätti se kiinnostusta niin hakijoiden, huoltajien kuin muiden koulutuksenjärjestäjienkin keskuudessa. Tämänkaltaisille uusille ja rohkeille avauksille on myös kysyntää.

Työelämä tarvitsee laajaa ja uudenlaista ammatillista osaamista. Tarve on jo nyt ja yhä kasvava tulevaisuudessa usealla alalla.  Ammatillisessa koulutuksessa vastataan tähän tarpeeseen joustavalla hakeutumisella, yksilöllisillä poluilla, osaamisperustaisuudella ja tiiviillä yhteistyöllä työelämän kanssa. Pilotissa hankittu osaaminen osoittaa työnantajalle työnhakijan motivaation alaa kohtaan ja se voi olla yksi tekijä, joka ratkaisee rekrytointivaiheessa.

Tulevaisuudessa tarve näille joustaville jatko-opintopoluille vain lisääntyy. Väyläopintoja kehitetään tutkintokohtaisten opintojen lisäksi myös laajempina, alakohtaisina ammatillisina opintoina. Lisäksi kehitämme edelleen urasuunnittelu-, uraohjaus-, kieli- ja matematiikkaopintoja, joita voidaan hyödyntää laajemminkin jatko-opinnoissa.

TATin vastikään julkaiseman Nuorten tulevaisuusraportti 2020 -tutkimuksen mukaan ammatillisen koulutuksen mielikuva on monella yläkouluikäisellä nuorella stereotyyppinen. Samoin sukupuolierot näkyvät edelleen alavalinnoissa. Tuloksista herää kysymys, onko nuorilla riittävästi tietoa eri alojen työtehtävistä ja työelämästä. Yhteistyön tiivistämistä tarvitaan myös perusopetuksen opinto-ohjaukseen. Tietämys ammatillisen koulutuksen mahdollistamasta mielekkäästä ja joustavasta polusta työelämään ja jatko-opintoihin pitää varmistaa nuorille ja heitä ohjaaville tahoille. OSAO haluaa olla mukana tekemässä Oulun alueesta vetovoimaisen osaajakeskittymän.

Raija Näppä
Vararehtori, OSAO