Energiaratkaisut 2020

Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut

Punainen palkki, jonka oikealla lukee Pohjois-Pohjanmaa ja alla Council of Oulu Region

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hankkeen toiminta-aika

1.1.2017 – 30.04.2020

 

Hankkeen kuvaus

Energiaratkaisut 2020 -projektissa haimme parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rantemisen aikaisen energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Testasimme ja toimme käytäntöön erilaisia innovatiivisia energianhallintakonsepteja ja -ratkaisuja. Ratkaisuilla pyrimme energian kulutuksen minimointiin ja energiatehokkuuden parantamiseen.

Toteutimme projektin yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektin aikana demonstroimme ja jalkautimme VTT:n projekteissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia energiaratkaisuja käytäntöön. Tavoitteenamme oli tuoda tutkimustieto käytännön tasolle oppilaitosten ja yritysten kautta.

Hankkeen tulokset

Energiaratkaisut2020 – hankkeessa haettiin parhaita ratkaisuja erilaisten rakennusten ja rakentamisenaikaisten energianhallintaan liittyviin haasteisiin. Ratkaisuilla tavoitettiin energian kulutuksen minimointia ja energiatehokkuus parani monilta osin. Tärkeäksi koettiin, että hankkeen myötä toimintatavat ja asenteet energian kulutukseen liittyen muuttuivat.

Hanke toteutettiin OSAOn ja VTT:n yhteistyönä. Yksi hankkeen painopisteistä oli tutkimuksen tuottaman tiedon ja käytännön toteuttamisen yhdistäminen. VTT:n hankkeissa kehitettyjä ja kehitteillä olevia ratkaisuja testattiin OSAOn työmailla. Lisäksi molemmilla tahoilla oli omat kehittämiskohteensa.

OSAOn työmailla testattiin ja otettiin käyttöön olosuhdehallintajärjestelmiä- ja laitteistoja, digitaalisia oppimisympäristöjä sekä luotiin toimivat mallit työmaiden jätteiden lajitteluun- ja kierrätykseen. VTT kehitti ja hankki OSAOn asiantuntijoiden kanssa ideoituja valaisimia, joita testattiin OSAOn työmailla.

OSAOlle rakennettiin uusia energiansäätöön, valaistukseen ja lvisak – järjestelmiin liittyviä demoympäristöjä, joilla voidaan jatkossa harjoitella ja demonstroida uusia ratkaisuja. VTT päivitti parkkipaikan lämmitystolpat etäohjattaviksi malleiksi, joilla voidaan ladata sähköautoja ja lämmittää autoja.

OSAOn Haukiputaan yksikön matalaenergiarakennuksen energian tuottamisesta ja kulutuksesta koottiin ajantasaista tietoa uudella monitoimimittarilla. Tietoa tuodaan jatkossa käyttäjien tiedoksi ja hyödyksi esimerkiksi Avack-inforuutuihin ja animaatioiden avulla. Hankkeessa otettiin käyttöön myös infrapunaa hyödyntävä ilmanvaihtoratkaisu.

Hankkeen tuloksiin ollaan tyytyväisiä, sillä hankeen ratkaisut hyödyttävät joka päiväistä elämää oppilaitoksessa ja osaltaan myös VTT:llä.

Tietoisuus energiansäätämisestä ja erilaisista mahdollisuuksista on lisääntynyt huomattavasti hankkeessa toimijoiden keskuudessa ja työyhteisöissä. Hankkeella on viety tietoa ja osaamista myös alueen yritysten suuntaan ja yhteistyö yritysten kanssa on tiivistynyt.

Katso aiheeseen liittyvät videoita

Miten säästän energiaa?

Uusiutuvaa energiaa koulukiinteistöistä

Energian talteenotto koulukiinteistössä

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Johanna Matinmikko
p. 050 596 9816
johanna.matinmikko@osao.fi