Karkki – Kokonaisarkkitehtuuria ammatilliseen koulutukseen

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

01.01.2022 – 31.12.2023

Hankkeen kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) Karkki-hankkeessa luodaan ja määritetään tarvittavat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset kaikkien ammatillisen koulutuksenjärjestäjien käyttöön. Syntyvien kuvausten avulla on tarkoitus tukea ammatillisen koulutuksen digitalisaatiota, edistää koulutuksen järjestäjien kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin sekä varmistaa yhteisten toimintamallien toteutuminen käytännössä ja asiakaslähtöisesti.

Hankkeen toteutuksessa on mukana laaja valtakunnallinen lähes kolmenkymmenen koulutuksen järjestäjän verkosto, jota koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Toimintamalli eli kokonaisarkkitehtuurin kokonaisuuden kuvaamisen suunnitelma perustuu työpaketteihin, joilla on vastuuorganisaatiot ja osallistujina useampia sitoutuneita koulutuksen järjestäjiä. OSAO vastaa tietoarkkitehtuurin kuvaamisesta sekä osallistuu kartoitustyöhön ja osaamisen kehittämisen työpaketteihin.

Työpaketit

 1. Kartoitustyö, sidosarkkitehtuurien kartoitus ja nykytila-analyysi hankeverkostoon osallistuvien koulutuksen järjestäjientilanteesta (Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia)
 2. Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin kuvaaminen (Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto)
 3. Toiminta- ja palveluarkkitehtuurin kuvaaminen (Helsinki Business College Oy)
 4. Tietoarkkitehtuurin kuvaaminen (Koulutuskuntayhtymä OSAO)
 5. Tietojärjestelmäarkkitehtuuri (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia)
 6. (Optio) Teknologia-arkkitehtuurin kuvaaminen valitusta kohteesta
 7. Osaamisen kehittäminen (Länsirannikon Koulutus Oy WinNova)

Hankkeen tuotokset ja tulokset

 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurin alkutilanteen analyysi.
 • Kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset ja määritykset eri näkökulmista ja tasoilta sekä ohjeet ja muut tukimateriaalit.
 • Kokonaisarkkitehtuurin yhteentoimivuutta on kehitetty.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on tavoitettu kattavasti verkostofoorumien ja vertaisarviointien myötä.
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien edustajien ja kohderyhmän osaaminen ja ymmärrys kokonaisarkkitehtuuriin liittyen on parantunut.
 • Tuotetut materiaalit on jaettu avoimesti hyödynnettäväksi kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

 

Tutustu hankkeen verkkosivuihin

Yhteystiedot

Hankevastaava Emilia Myllyoja
p. 044 703 7967
emilia.myllyoja@osao.fi

Asiantuntija Riikka Lahtela
p. 044 703 7802
riikka.lahtela@osao.fi