Liikkuen opiskelukykyä

Musta pystyviiva, jonka oikealla puolella teksti Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen toiminta-aika

15.12.2021 – 31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Liikkuen opiskelukykyä -hankkeessa on tavoitteena parantaa opiskelijoiden opiskelukykyä ja mielen hyvinvointia liikunnan avulla. Hankkeessa luodaan malli, jossa liikunnan kurssien sisältöjä opiskellaan perinteisten liikuntatuntien lisäksi aidossa työympäristössä ammatillisten aineiden tunneilla, liikunnan opettajan opastuksella.

Hankkeessa pilotoidaan myös liikunnallisen ryhmänohjauksen malli, jossa opiskelijat pääsevät liikkumaan oman ryhmän kanssa. Hanke tarjoaa myös liikunnan puheeksi ottamiseen koulutusta psykologeille, kuraattoreille, ohjaajille ja erityisopettajille, eli ryhmille, jotka työskentelevät opiskelijoiden haasteiden ja oppimisen tukemisen parissa. Hankkeen avulla on opiskelijakunnilla ja tutoreilla mahdollisuus järjestää opiskelijoille liikunnallisia tapahtumia.  

Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. OSAO toteuttaa hanketta yhteistyössä Helsingin kaupungin, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin, Turun kaupungin ja Oulun kaupungin kanssa.

Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtionavustusta. 

 

Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden verkkosivut

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Heidi Niemisalo-Sorila 
p. 040 643 1988
heidi.niemisalo-sorila@osao.fi