Luonnonvara-alan viestintä- ja vetovoimahanke

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

23.5.2019-30.4.2020

 

Hankkeen kuvaus

Luonnonvara-alan viestintä- ja vetovoimahankkeen tavoitteena on luoda positiivista mielikuvaa luonnonvara-alan ammatillisesta koulutuksesta sekä luonnonvara-alasta toimialana.

Tavoitteena on lisätä henkilöstön osaamista viestinnästä ja kirkastaa ammattiylpeyttä sekä lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden ja työvoiman määrää.

Hankkeessa luodaan luonnonvara-alan ammatillisen koulutuksen viestintästrategia yhdessä alan verkostojen kanssa ja lisätään siten faktapohjaista viestintää.

Kpedu on hankkeen päätoteuttaja. Kumppaneina hankkeessa ovat OSAO, Jedu, Salpaus, Jami, Livia, Ysao, Raahen Edu ja Axell.

Hanke on saanut rahoituksen Opetushallituksesta.

Ota yhteyttä

Anna-Maija Lawson
p. 050 317 4674
anna-maija.lawson@osao.fi