MYSKI

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

01.04.2019 – 31.08.2022

Hankkeen kuvaus

Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeessa (Myski) kehitämme Oulun alueelle uutta myyntiosaamisen kehittämisen toimintamallia. Hankkeessa luodaan uusi myyntiosaamisen koulutuskokonaisuus, joka jalkautetaan alueen korkeakoulujen ja OSAOn lisäksi myös pk-yrityskenttään täydennyskoulutuksena. Koulutuskokonaisuus tulee sisältämään myynnin ajankohtaista ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa sisältöä, jota pilotoidaan hankkeen aikana pk-yrityksille suunnatuissa myyntivalmennuksissa.

Toiminnan pitkän tähtäimen vaikutuksena on Oulun alueen nousu Suomessa myyntiosaamisen kärkikaupungiksi. Hankkeessa toteutettavien toimenpiteiden ja viestinnän kautta Oulun alueen myyntityön arvostus tulee nousemaan.

OSAO on osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa. Muita osatoteuttajia ovat Oulun Yliopisto ja BusinessOulu.

Projekti on saanut rahoituksen Euroopan Sosiaalirahastosta. Rahoituksen on myöntänyt Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

 

Myynnin osaamispankki

Myyntiosaamisen osaamispankista löydät Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen toiminta-aikana (1.4.2019–31.8.2022) tuotettujen valmennusten ja webinaarien tallenteet, esitysmateriaalit ja hyödyllisiä työkaluja myyntiosaamisen kehittämiseen. Myyntivalmennus- ja webinaarisarja käsittelee myyntiosaamista aina asiakasymmärryksestä, myyntistrategiaan ja sähköpostin hyödyntämiseen myynnin työkaluna. Valmennussarja nojautuu näiden teemojen lisäksi myynnin seitsemänportaiseen klassikkoon Seven Steps of Selling (Dubinsky 1980).

Lisäksi osaamispankissa perehdytään tämän päivän moderneihin myyntikanaviin, psykologisiin käytänteisiin sekä uudenlaisiin tapoihin tehdä myyntityötä “out of the box” -ajattelulla. Valmennusten kouluttajina toimivat Myski-hankkeen asiantuntijatiimi. Aamukahvi-webinaareissa eri alojen yrittäjät syventyvät kunkin teeman äärelle jakamaan kokemuksiaan aiheisiin liittyen. Osaamispankista löydät myös muita hyödyllisiä myyntiosaamista kehittäviä tallenteita.

Osaamispankki on Myski-hankkeen lopputuotoksena syntynyt kokonaisuus, joka on tarkoitettu pk-yritysten myyntihenkilöstölle sekä korkeakoulujen ja toisen asteen myynnin opetushenkilöstölle opetusmateriaaliksi. Materiaalipankki on avoin kaikille myyntiosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Myynti kuuluu kaikille!

Myyntivalmennus- ja webinaarisarja

Aamukahvi-webinaari: Tulevaisuudenkestävä B2B-myynti

Myyntivalmennus- ja webinaarisarjan aloitti sarjayrittäjä ja tietokirjailija Mikko Seppä. Puheenvuorossa Mikko kertoi, mitkä seikat vaikuttavat tulevaisuudessa myyntityöhön ja ostamiseen. Lisäksi Mikko kertoi, mitkä teknologiset muutokset mahdollistavat uudenlaisen myyntityön ja mihin tulisi nyt investoida, jotta olisi myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen?

Katso tallenne

 

Aamukahvi-webinaari: Volyymi ratkaisee? Myyntiprosessin tehostaminen

Verkkoasiema Oy:n toimitusjohtaja Tiina Räisänen kertoi mitkä ovat olleet Verkkoaseman näkökulmasta onnistumisen olennaisimmat elementit myyntiprosessissa ja sen tehostamisessa. Tiina esitteli webinaarissa kokoamansa 7 kohdan muistilistan myyntiprosessin kehittämiseen.

Katso tallenne

Lataa materiaali

Myyntivalmennus: Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen

Myykö yrityksenne juuri sitä mitä asiakkaat tarvitsevat? Asiakasymmärrys on myynnin näkökulmasta katsottuna yksi yrityksen kriittisistä toiminnoista. Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen -valmennuksessa käytiin läpi käytännön työkaluja asiakasymmärryksen kehittämiseen.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen

Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen -aamukahvi -webinaarissa asiantuntijavieraana yrittäjä ja UltraLeanBusiness Oy:n toimitusjohtaja Antti Leijala. Antti kertoi kuulijoille kuinka kerätä tietoa B2B-asiakkaan ostokriteereistä osana tarjousprosessia sekä kuinka hyödyntää kerättyä tietoa tarjousten voittoprosentin nostamisessa.

Katso tallenne

Webinaarin materiaalit

Myyntivalmennus: Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä

Strategia lähtee liikkeelle asiakkaasta vai lähteekö? Onko yritykselläsi strategia ja selvä suunta, mihin tähdätä? Liikevaihdon kasvattamiseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, johtuen yritysten erilaisuudesta, siksi ratkaisu on suunniteltava yrityskohtaisesti. Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä -valmennuksessa käytiin läpi strategisen suunnittelun prosessi ja erilaisia strategiamalleja.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Myyntistrategialla kasvua ja kannattavuutta

Aamukahvi-webinaarin asiantuntijavieras Axendin perustaja ja toimitusjohtaja Jan Ropponen kertoi kuulijoille, kuinka myyntistrategian avulla saadaan kasvua ja kannattavuutta yritystoimintaan. Webinaarissa käytiin läpi myyntistrategian kannalta merkittäviä tekijöitä: ajankäytön hallinnan ja myyjien roolitusten priorisointi etenkin myyntityössä, markkinoinnin merkittävä rooli modernissa myyntistrategiassa sekä toimintatapojen muutoksesta myynnin johtamisessa.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Myyntivalmennus: Myyntisuunnitelma ja -budjetti

Mikä on myyntibudjetin ja -suunnitelman merkitys yrityksen kassavirralle? Miten voit kasvattaa hyvin laaditulla myyntisuunnitelmalla yrityksen kassavirtaa? Myyntisuunnitelma ja -budjetti- valmennuksessa käytiin läpi myyntistrategiasta johdetun myyntibudjetin ja myyntisuunnitelman malleja ja työkaluja.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Palveluyrityksen myyntityö

Webinaarissa vieraillut asiantuntija Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoi millä keinoilla kotimaan ja ulkomaan myyntiä on saatu tehtyä pitkäjänteisesti ja kuinka kauppa on saatu kasvamaan sekä miten markkinat ja välineet ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Katso tallenne

Myyntivalmennus: Myynnin operatiivinen suunnittelu ja ohjaus

Miten johdat myyntiiimiä tehokkaasti? Miten ohjaat ja motivoit tiimejä ja myyjiä parempiin tuloksiin? Valmennuksessa käytiin läpi myyntitiimien rakentamisen erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi pohdittiin, missä vaiheessa myyntitiimiä kannattaa alkaa rakentaa ja laajentaa sekä tarkasteltiin, millaiset kannustimet ja kannustinmallit voisivat toimia parhaiten yrityksessä.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Myyntivalmennus: Uusasiakashankinta ja potentiaaliset asiakkaat

Mitä on social selling ja mistä löytää potentiaaliset asiakkaat? Miten lähestyä ja houkutella uusia asiakkaita? Miten siirtyä push-ajattelusta pull-ajatteluun asiakkaiden hankinnassa? Entä mikä on yrityksesi asiakasviestin potentiaalinen toimittamiskanava? Vanhalle asiakkaalle on kannattavampaa myydä kuin uudelle. Uusia asiakkaita on kuitenkin hankittava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Tekoälyn hyödyntäminen uusasiakashankinnassa

Webinaarissa asiantuntijavieraana Marianne Ylilehto, Oulun yliopiston markkinoinnin tohtoriopiskelija. Webinaarissa keskitytään siihen, miten tekoäly muokkaa sekä myyntiprosessia perustuen Seven Steps of Selling -teoriaan että työntekijän tietotaitoja.

Katso tallenne

Myyntivalmennus: Digitaalisten myyntikanavien strateginen hallinta

Mitä digitaaliset myyntikanavat ovat ja mikä tarkoitus niillä on? Mitä myyntikanavia yrityksellä on käytössä? Yrityksen myyntistrategiassa tulisi huomioida digitaaliset myyntikanavat. Valmennuksessa tutustuttiin yrityksen digitaalisen myynnin hallinnan strategiseen näkökulmaan.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Ostajapersoona-työkirja

Aamukahvi-webinaari: 300 000 kuukausikäyttäjää Suomen suosituimmalla nettikirpputorilla

Webinaarissa asiantuntijavieraana Vähänkäytetty.fi nettikirpputoriyrityksen toimitusjohtaja Ossi Salo. Hän kertoi konkreettisia esimerkkejä asiakashankinnasta sekä asiakkaan arvon mittaamisesta ja sen vaikuttamisesta markkinoinnin toimenpiteisiin.

Katso tallenne

Myyntivalmennus: Sähköposti myyntikanavana ja osana asiakassuhteen hoitoa

Millainen myyntikanava sähköposti on? Miten hyödyntää tätä helppoa ja edullista digitaalista kanavaa? Millainen rooli sähköpostilla voi olla asiakassuhteen hoitamisessa tai asiakkuuden jälkihoidossa? Työpajassa käytiin läpi työkaluja sähköpostimyyntiin ja asiakaskirjeen laadintaan.

Katso tallenne

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Sähköposti myyntikanavana – käytännön esimerkkejä

Webinaarin asiantuntijavieraina Liana Technologiesin myynnin ja markkinoinnin johtaja Pia Kangas ja asiakkuusjohtaja Iina Mikkola. Pia ja Iina kertoivat millaiset uutiskirjeet houkuttelevat ja tuottavat parhaiten liidejä, miten kasvattaa uutiskirjeen tuottavuutta sekä mitä tulee ottaa huomioon, kun sähköpostia käytetään myyntikanavana.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Aamukahvi-webinaari: Myynnin kasvua pk-yrityksille Google-markkinoinnilla

Digizer Oy:n asiantuntijat Sinitta Ahonen ja Oskari Ilomäki kertoivat, miten yritykset voivat konkreettisilla toimenpiteillä edistää myyntiä Googlen avulla. Webinaarissa käytiin läpi myynnin kasvattamista esimerkkitapausten avulla ja kerrottiin, miten Googlen työkaluja hyödyntämällä voidaan tavoittaa asiakas eri ostoprosessien vaiheissa sekä maksettujen että maksamattomien kanavoiden avulla.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Myskin aamukahvi-webinaari: Mitä Amazonissa onnistuminen vaatii?

Vuodesta 2017 lähtien Amazon-kauppiaana toiminut Jari Tuovinen kertoo, mitä Amazonissa menestyminen vaatii ja mitä asioita yrityksen tulee tietää välttääkseen yleisimmät ”sudenkuopat” Amazonin maailmassa. Webinaarissa kuullaan mm. mikä merkitys kilpailutilanteella, asiakastyytyväisyydellä ja tuotelistauksen optimoinilla on Amazonissa pärjäämisen kannalta.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Aamukahvi-webinaari: Ostajan saappaissa

Yrittäjä ja strategia- ja palvelumuotoilija Johanna Laurinen kertoo, miten voit hypätä ostajan saappaisiin – kuinka ymmärtää paremmin asiakasta ja ostamisen tilanteita ja miten voit kehittää palveluitasi ja tuotteitasi tähän ymmärrykseen pohjautuen. Webinaarissa tutustutaan palvelumuotoilun mahdollisuuksiin asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä mm. ostajaprofiileihin ja ostopolkuun.

Katso tallenne

Webinaarin materiaali

Muut webinaarit

Huomisen myynti -virtuaalitapahtuma järjestettiin tammikuussa 2021. Virtuaalitapahtumassa keskityttiin ihmistaitoihin ja jatkuvan oppimisen merkitykseen liitettynä myynnin kontekstiin. Puheenvuorot herättelevät ja haastavat osallistujia ajattelemaan tulevaisuutta jatkuvan oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Jokaisen puheenvuoron yhteydessä puhujavieraamme jakoivat kuulijoille tehtävä/tarkistuslistan, joiden avulla voi peilata aiheita omaan työelämään ja viedä tärkeitä oppeja omaan arkeen.

Jaakko Sahimaa: Myynnin psykologiaa

Katso tallenne

Lataa materiaali 

Lataa pohdintalista

Niina Ratsula: Vastuullisuus myyntityössä

Katso tallenne

Lataa materiaali

Lataa tehtäväcanvas 

Jonna Koponen: Vuorovaikutus myynnissä

Katso tallenne

Lataa materiaali 

Lataa pohdintalista 

Perttu Jämsén/Sitra: Tulevaisuuden työelämätaidot

Katso tallenne

Lataa muistilista 

Julkisten hankintojen webinaari järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiantuntija Juha Väyrysen kanssa.

Katso tallenne

Lataa materiaali 

Bitfactor Oy ja Myski järjestivät yhteistyössä webinaarin Muotoilu osana digitaalisten palveluiden kehittämistä. Asiantuntijavieraina Maaret Väisänen ja Elina Qvist.

Katso tallenne

 

Webinaarin asiantuntijavieraina Pekka Kantola Oulu Business Networks:ltä, Aino Toppi OP Labs:lta, Jorma Palo Vividworks:ltä ja Merja Suhonen KONE:lta. 

Katso tallenne

Materiaalit:

Pekka Kantola: Digitalisaatio liiketoiminnassa

Aino Toppi: Palveluiden myynti digitaaliseksi

Jorma Palo: VividWorks Online Business

Merja Suhonen: From Product to Service Platform

Yhteystiedot OSAOssa

Satu Fomin-Laine
p. 040 6310 286
satu.fomin-laine@osao.fi

Maria Juntunen
p. 040 6373 094
maria.juntunen@osao.fi

 

Hankkeen koordinaattorin yhteystiedot

Projektipäällikkö Katta Siltavirta
p. 040 594 4676
katta.siltavirta@oamk.fi