OLO

Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

13.11.2020 – 31.10.2022

Hankkeen kuvaus

OLO – Oikeus laadukkaaseen Ohjaukseen -hankkeen päätavoitteena oli vahvistaa ohjauksen laatua kolmessa nivelvaiheessa: ennen opintoja, opintojen aikana ja opintojen jälkeen.

Hankeverkostona toimi usean maakunnan alueelle ulottuva monipuolinen 23 koulutuksen järjestäjän verkosto. Ammatillisen koulutuksen uudistukset edellyttävät paitsi pedagogista uudistumista, myös ohjauksen toimijoiden, rakenteiden ja yhteistyömuotojen päivittämistä tai kokonaan uusien luomista. OLO -hankkeessa selkiytettiin toimijoiden rooleja, vahvistettiin ohjausosaamista sekä kuvattiin ohjauksen palvelupolkujen kokonaisuutta prosessien eri vaiheessa. Tavoitteena oli parantaa opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytyksiä kaikissa mukana olevissa oppilaitoksissa sekä osallistua valtakunnalliseen kehittämistyöhön tuomalla verkostossa kehitetyt, kokeillut ja mallinnetut parhaat käytännöt valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan koordinoimassa hankkeessa mukana olivat

 • Koulutuskuntayhtymä OSAOn
 • Ammattiopisto Spesia Oy
 • Careeria Oy
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Ammattiopisto Luovi
 • Hyria koulutus Oy
 • Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Samiedu
 • Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Kpedu
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, ammattiopisto ja lukio
 • Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
 • Oulun Palvelualan Opisto, Marttayhdistysten liitto ry
 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
 • Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Kankaanpään opisto
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto Sakky
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
 • Työtehoseura Ry
 • Vaasan kaupunki Vamia
 • Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
 • Suomen diakoniaopisto SDO

Toiminnan tulokset OSAOssa

OSAOssa OLO-hankkeen kehittäminen sidottiin keskeisiin prosesseihin niin kehittämiskohteita kartoitettaessa kuin tuloksia juurrutettaessa. Kehittäminen sitoutettiin OSAOn perustehtävään osallistamalla keskeiset ammattiryhmät prosessien alla jo toimivien yhteistyöryhmien kautta. OLO-hanke kartoitti ohjauksen hyviä käytäntöjä ja kehittämistarpeita mm.

 • opiskelijan ohjaukseen liittyvässä yhteistyössä ja tiedonkulussa
 • opiskeluvalmiuksiin tukeviin opintoihin (opva-opinnot) ohjautumisessa OSAOn yksiköissä
 • TUVA-koulutuksen alkuvaiheen ohjaustarpeissa

Tuloksia hyödynnetään OSAO-tasoisen ohjauksen kehittämisessä.

OSAOn OLO-toimijat olivat mukana useissa OLO-verkoston yhteisissä kehittämisen teemoissa. OLO-verkoston hanketuotoksia tuotiin OSAOn ohjauksen ja erityisen tuen toimijoiden käyttöön. OLO-verkoston yhteisiä teemoja esiteltiin webinaarissa toukokuussa 2022. Katso tallenteita ThingLink-kuvan kautta.

OLO-hankkeen kautta OSAO oli mukana Oikeus osata -verkostohankkeiden asiantuntijoista kootussa Hyvän ohjauksen kriteerien -kirjoitustyöryhmässä. Tästä lisää VALO – Valtakunnallista laatua ohjaukseen -koordinaatiohankkeen verkkosivulta, jonka linkki löytyy Tutustu hankkeen tuotoksiin -osiosta.

Urasuunnitelman tietosisällön kehittäminen

OSAOn OLO-hanke sai Opetushallitukselta tehtäväksi koordinoida urasuunnitelman tietosisällön kehittämisen ja koota tarvittavan verkoston VALO-koordinaatiohankkeen kautta. 12 ammatillisen koulutuksen järjestäjän verkoston työn tuloksena syntyi luonnos tarkennetuksi urasuunnitelman tietosisällöksi. Katso Urasuunnitelman tietosisältö -tallenne yllä olevasta ThingLinkistä.

OSAOssa laadittiin OLO-hanketuotoksena verkoston luonnoksen pohjalta Tietomalli opiskelijalle laadittavan urasuunnitelman minimisisällöstä koulutuksen järjestäjien käyttöön.

OSAOn yhteystiedot hankkeessa

Projektikoordinaattori Marjo Finnilä
p. 050 570 1979
marjo.finnila@osao.fi 

Projektiasiantuntija Noora Askinen
p. 040 4812928
noora.askinen@osao.fi