Urahaku

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta- aika

1.9.2019 – 31.7.2022

Hankkeen kuvaus

Urahaku -hanke on OSAOn toteuttama ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen rahoittama kolmivuotinen ESR-hanke. Hankkeessa toteutamme koulutusasteet ja organisaatiorajat ylittävää kehitystyötä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymävaiheita koulutukseen ja työelämään. Urahaku- hankkeessa toteutamme organisaatiokohtaisia uraohjauskoulutuksia ja pilottiryhmiä. Hankkeen uraohjauskoulutukset toteutetaan yhteistyössä OAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa ohjaus- ja kasvatusalan tutkittuun tietoon pohjautuen.

Tavoitteenamme on luoda hankkeessa uraohjauksen toimintamalli ja menetelmät ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksissa kehitettyä toimintamallia pilotoidaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoille, työpajojen asiakkaille ja peruskoulun 9-luokan oppilaille. Jalkautamme uraohjauksen toimintamallin ja menetelmät osaksi mukana olevien organisaatioiden toimintaa kehittäjämentoroinnin menetelmää hyödyntäen. Pilottiryhmien kautta testaamme toimintamallin ja menetelmien toimivuutta. Keräämme pilottiryhmissä palautetta ja kehitetämme toimintamallia ja menetelmiä hankkeen aikana jatkuvan kehityksen periaatteita noudattaen.

Hankkeen kohderyhmää ovat ohjaus- ja opetusalan henkilöstö kohdeorganisaatioissa, Oulun seudun ammatilliset oppilaitokset, Oulun kaupungin ja ympäristökuntien työpajat, hankkeen toiminta- alueen kolmannen sektorin toimijat, Oulun kaupungin yläkoulujen 9-luokkien ohjaus- ja opetushenkilöstö.

OSAO on hankkeen koordinaattori ja päätoteuttaja. Osatoteuttajana hankkeessa on Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Vihertävän sininen maisema, jossa vihreitä vuoria. Vuorille on piirretty punaisia pisteitä, joiden välissä menee viivat. Vuorten alla teksti "Urahaku-hanke sisältää organisaatiokohtaisia uraohjauskoulutuksia ohjaus- ja opetushenkilöstölle ohjaus- ja kasvatusalan tutkittuun tietoon pohjautuen sekä pilottiryhmiä opiskelijoille ja asiakkaille. Hankkeessa toteutamme koulutusasteet ja organisaatiorajat ylittävää kehitystyötä, jonka tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymävaiheita koulutukseen ja työelämään."

 

Tulosta Urahaku-hankkeen juliste

Yhteystiedot

OSAO

Projektipäällikkö Marjo Vilppola
p. 040 7021058
marjo.vilppola@osao.fi

 

OAMK

Projektikoordinaattori Päivi Haapakoski
p. 040 141 5163
paivi.haapakoski@oamk.fi