WATTI

Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön

EU:n sininen lippulogo, jonka alla teksti Euroopan unioni ja Euroopan sosiaalirahasto

Logo, jossa teksti Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Logo, jossa pisaran muotoisessa asetelmassa sinisiä, vihreitä ja punaisia kaarevia viivoja ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2020 – 28.02.2023

Hankekuvaus

WATTI-hankkeessa tavoitteenamme on kehittää ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyötä vastavuoroiseksi kumppanuudeksi. Hankkeen välityksellä edistetään erityistä sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymistä ja osallisuutta. Hankkeessa kartoitetaan yritysten ja työpaikkojen tarpeita sekä innovoidaan toimintatapoja, menetelmiä ja palveluja, jotka hyödyttävät vastavuoroisesti yrityksiä, oppilaitoksia sekä opiskelijoita. Kehittäminen toteutetaan kaikkien osapuolten yhteistyönä.

WATTI-hankkeessa lisäämme myös ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksien tunnettuutta työnantajille ja hakijoille. Lisäksi edistetään koulutuksen houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Hankkeessa kehitämme muun muassa alumni-toimintaa toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Kehittämiskohteena ovat myös opiskelijoille ja työnantajille kohdennettu nivelvaiheen työllistymisen tuki sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ajantasainen työelämäyhteistyön osaamisen varmistaminen.

Hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden

  • avoimeen keskusteluun tuoda esiin työelämälähtöisiä kehittämistarpeita
  • edistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä vastavuoroisuudenperiaatteella
  • lisätä yritysten verkottumista ja innostuksen kulttuuria.

Hanke edistää vuoropuhelua työnantajien, opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden kesken. Tämä mahdollistaa kaikkia osapuolia palvelevien ratkaisujen kehittämisen.

Hanke kohdentuu Pohjois-Pohjanmaan alueelle, mutta kehittämisen tulokset ovat hyödynnettävissä valtakunnallisesti.

OSAO toteuttaa hanketta yhteistyössä Ammattiopisto Luovin kanssa. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Hanke toteutetaan ESR-rahoituksella, jonka on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Tutustu Luovin hankesivuun

Yritysten mahdollisuudet osallistua hankkeeseen

Yrityksillä on mahdollisuus osallistua seuraaviin hankkeen järjestämiin teemoihin/tapahtumiin_

  • Yhteiset suunnittelusprintit ja ideointityöpajat, joissa etsitään ratkaisuja yhteistyön kehittämiseen
  • Työnantajille suunnattujen palvelujen kehittäminen (esim. opiskelijan ohjaus, työllistymisen tuki)
  • Työnantajille suunnatun viestinnän/materiaalien suunnittelu ammatillisen koulutuksen kehittämisestä
  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen (koulutus- ja oppisopimuksen mahdollisuudet)
  • Valmistuvien opiskelijoiden rekrytointimahdollisuudet
  • Ammatillisen koulutuksen hakijoille suunnatun viestinnän/materiaalien kehittäminen ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja eri alojen työvoimatarpeista

WATTI-hankkeessa toteutettuja videoita

OSAOn alumni Karoliina Hulkko esittäytyy

OSAOn alumni Justus Österlund esittäytyy

OSAOn alumni Annamari Kinnunen esittäytyy

Työelämässä oppiminen

Työpaikkaohjaajan merkitys ja rooli

Nivelvaiheen uraohjaus

Ota yhteyttä

Hankekehityspäällikkö Merja Paloniemi / OSAO
p. 050 5949 182
merja.paloniemi@osao.fi

Hankepäällikkö Marko Ylisirkka / Ammattiopisto Luovi
p. 040 3193 610
marko.ylisirkka@luovi.fi