Alumnit amiksissa

Ammattiopisto Luovin ja Koulutuskuntayhtymä OSAOn ESR-rahoitteisessa yhteishankkeessa WATTI – Vastavuoroisuutta työelämäyhteistyöhön on ryhdytty pilotoimaan ja kehittämään alumnitoimintaa ammatillisessa koulutuksessa keväästä 2021 alkaen. Perinteisesti yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on pitkät perinteet tämän suhteen. Nyt alumnitoimintaa jalkautetaan vähitellen myös ammatillisiin oppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin.

Ammattiopisto Luovilla on tällä hetkellä 14 alumnia mukana pilotointivaiheessa ja OSAOlta 20 eri aloilta valmistunutta opiskelijaa. He ovat päässeet ideoimaan alumnitoimintaa ja kertomaan omaa yksilöllistä opiskelutarinaansa. Heidän kauttaan on myös saatu jalostettua tietoa ja kokemuksia työelämään sijoittumisesta sekä urasuunnittelusta. Alumnit ovat tuoneet tuoretta viestiä suoraan työelämästä koulutukseen hakeutuville, opiskelijoille ja muille asianosaisille erilaisissa tilaisuuksissa.

Koulutuskuntayhtymä OSAOssa on perustettu jo hankkeen aikana osallistava työryhmä, jossa on edustajat jokaisesta OSAOn yksiköstä. Lisäksi ryhmään kuuluu edustaja viestinnästä sekä muita oppilaitoksen työelämäyhteistyöhön liittyviä  hankkeita, joissa on rajapintaa alumnitoimintaan. Tällä tavoin jo hankkeen aikana pyritään jalkauttaman alumnitoiminta oppilaitoksen perustoimintaan.

Myös aiemmin valmistuneissa opiskelijoissa on ollut mukana aktiivisia henkilöitä kertomassa omaa tarinaa ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Hankkeen pilotoinnin kautta alumnitoiminta on mahdollista tehdä näkyväksi ja vakiinnuttaa myöhemmin se osaksi muun muassa oppilaitosten työelämäyhteistyön ydinprosessia.

Tutustu WATTI-hankkeessa toteutettuihin alumnitoiminnan videoihin

Mikäli kiinnostuit alumnitoiminnasta tai tunnet kiinnostuneen alumnin, ota yhteyttä:

Kirjoitus on AmisOsaa -verkoston ajankohtaisblogi 5/2022.

Lue AmisOsaa -verkoston aiemmat ajankohtaisblogit:
1/2022: Osaavat tekijät ja yhteistyö työelämän kanssa
2/2022: Kokeista ja tarjoilijoista on valtava pula!
3/2022: Täsmätyökyky – sopivaa työtä kaikille
4/2022: Kielitaito kehittyy työtä tehden

AmisOsaa -verkostossa Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun Palvelualan Opisto OPAO, Suomen Diakoniaopisto SDO, PSK-Aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi jatkavat yksissä tuumin yhteisen viestin viemistä ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista työelämän suuntaan. AmisOsaa -toiminta käynnistyi osana Suomi100-tapahtumia 1.12.2017.