Yhdessä parasta!

Pohjoinen

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2020 – 30.06.2022

Hankkeen kuvaus

Yhdessä parasta! Pohjoinen -verkostohankkeessa hyödynnetään, varmistetaan, jatkokehitetään ja yhtenäistetään koulutuksen järjestäjän toiminnoissa sekä paikallis- ja alueverkostossa Parasta -hankkeissa kehitettyjä ja tuotettuja toimintamalleja, prosesseja ja materiaaleja. Tavoitteena on vertaisoppimisen lisääminen sekä OSAOn sisäisten prosessien, että alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Parasta -hankeperheen tuloksista otetaan käyttöön ja hyödynnetään yhteisöllisiä oppimisen menetelmiä ja valmennuksia.

OSAOn toiminta hankkeessa keskittyy kahteen hankeverkoston yhteisesti määrittelemään tavoitteeseen: vertaisoppimisen lisäämiseen sekä Koulutussopimus- ja oppisopimusprosessin kehittämiseen.

Hankkeen koordinaattori on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja OSAOn lisäksi osatoteuttajajina ovat Ammattiopisto Luovi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Kainuun ammattiopisto KAO, Koulutuskeskus Brahe ja Ammattiopisto Lappia.

OSAOn yhteyshenkilö hankkeessa

Koordinaattori Sauli Alaruikka
p. 050 582 8899
sauli.alaruikka@osao.fi