Yhdessä parasta!

Pohjoinen

Keskellä Opetushallituksen vihreä-sininen logo ja ympärillä pyöreässä muodossa teksti Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2020 – 30.06.2022

Hankkeen kuvaus

Yhdessä parasta! Pohjoinen -verkostohankkeessa hyödynnetään, varmistetaan, jatkokehitetään ja yhtenäistetään koulutuksen järjestäjän toiminnoissa sekä paikallis- ja alueverkostossa Parasta -hankkeissa kehitettyjä ja tuotettuja toimintamalleja, prosesseja ja materiaaleja. Tavoitteena on vertaisoppimisen lisääminen sekä OSAOn sisäisten prosessien, että alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Parasta -hankeperheen tuloksista otetaan käyttöön ja hyödynnetään yhteisöllisiä oppimisen menetelmiä ja valmennuksia.

OSAOn toiminta hankkeessa keskittyy kahteen hankeverkoston yhteisesti määrittelemään tavoitteeseen: vertaisoppimisen lisäämiseen sekä Koulutussopimus- ja oppisopimusprosessin kehittämiseen.

Hankkeen koordinaattori on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU ja OSAOn lisäksi osatoteuttajajina ovat Ammattiopisto Luovi, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Kainuun ammattiopisto KAO, Koulutuskeskus Brahe ja Ammattiopisto Lappia.

OSAOn yhteyshenkilöt hankkeessa

Koordinaattori Virpi Jääskö, p. 050 317 4882, virpi.jaasko@osao.fi

Asiantuntija Pirkko Härkönen, p. 050 372 2923, pirkko.harkonen@osao.fi

Asiantuntija Anne-Maria Puhilas, p. 050 305 9123, anne-maria.puhilas@osao.fi

Asiantuntija Merja Savolainen, p. 050 317 4790, merja.savolainen@osao.fi