Joustava ja yksilöllinen TUVA-koulutus 

Osalle nuorista päätös perusopetuksen jälkeisestä koulutuksesta ei ole helppo. Meillä on myös aikuisia, joilta puuttuu toisen asteen tutkinto. Maahanmuuttaneiden kiinnittyminen alueeseen nopeutuu koulutuksen ja työllistymisen kautta. Nopeasti muuttuva työelämä ja pirstaleinen tieto koulutustarjonnasta eivät ole helpottaneet päätöksentekoa. Alueellamme on osaajapula ja kohtaanto-ongelma.   

Mielekäs koulutuspolku työelämään luo yksilötasolla hyvinvointia. Alueellisesta näkökulmasta vetovoima lisääntyy, suuressa mittakaavassa puolestaan yhteiskuntarauha. On tärkeää, että yksilöllä on aikaa pohtia erilaisia vaihtoehtoja koulutus- ja työelämäpolkua valitessaan. 

OSAOssa syksyllä alkava tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on yksi ratkaisu tähän haasteeseen. TUVA-koulutus yhdistää kymppiluokan, lukioon valmistavan koulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. 

TUVA on suunnattu sekä oppivelvollisille että aikuisille, jotka tarvitsevat lisää valmiuksia siirtyäkseen toisen asteen opintoihin. Koulutuksessa opiskelijalle haetaan joustavia ja yksilöllisiä ratkaisuja siirtyä eteenpäin opintopolullaan. 

Oppilaitosten ja alueen verkostojen tulee jakaa yhteiseen tietoon perustuva tilannekuva ja tarjota ratkaisuja. Olemme yhteistyössä Oulun kaupungin ja muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa kehittäneet yhteistä ohjaus- ja opetustarjontaa TUVAssa. Yhteistä työtä tekemällä voimme tarjota enemmän joustavammin. 

Raija Näppä, OSAOn vararehtori