Missä tuntuu onni ja ilo?

Nykyisillä tutkimuksilla on pystytty tutkimaan, missä kohdin ihmiskehoa tuntuu erilaisia tunteita kuten iloa ja onnea tai jännitystä. Syksyn aikana minulla on ollut ilo olla mukana monissa tutoreiden ja opiskelijakunnan koulutuksissa, kokouksissa ja tapahtumissa. Koulutuksissa Amiskoutsit Janne ja Josefina ovat poikkeuksetta saaneet aikaan naurua liikunnallisilla ryhmäytymisharjoituksilla. Tutorit ja opiskelijakuntajäsenet taas haluavat aiheuttaa iloa toisille opiskelijoille, ohjata ja auttaa heitä eteenpäin.

Vain tekemällä oppii ja rohkeus kasvaa tehdessä, senkin on moni Opiskelijakunta- ja Tutortoiminnassa mukana ollut huomannut. Kun on ensin saanut tukea vaikkapa tapahtuman kuuluttamisessa tai ryhmäytymisten vetämisessä, ovat opiskelijat seuraavalla kerralla hoitaneet ne aivan omin voimin. Tutor- ja opiskelijakuntatoiminnassa ei tarvitse olla minkään alan ammattilainen, ei edes erityisen rohkea, jokainen voi tulla mukaan omana itsenään.

Jokaisessa OSAOn yksikössä on nyt saatu käyntiin Opiskelijakunta- ja Tutortoimintaa, siitä iso kiitos sekä osallistujille että vetäjille! Osallistu ja voi hyvin -hanke on yhdessä Amiskoutsien kanssa järjestänyt koulutusta aloittaville ja jatkaville toimijoille. On myös mahdollisuus osallistua oman yksikön lisäksi yhteisiin kerran kuukaudessa pidettäviin TEAMS-kokouksiin, joihin toivotaan kaikista yksiköistä edustusta. Tutoreita kaivataan tietysti koulun omiin tapahtumiin mukaan, opastamaan ykkösiä, avoimiin oviin sekä erilaisiin muihin tapahtumiin, mutta myös opiskelijoiden omien ideoiden toteuttamista halutaan tukea. 

Tutorit ja opiskelijakuntajäsenet tuottavat paljon hyvää mieltä koulutusyksiköissämme. Toivottavasti olet saanut osallistua toimintaan kokijana tai tekijänä.  Ja vastauksena alun kysymykseen, missä onni ja ilo aivotutkimuksen mukaan tuntuvat: ne tuntuvat mahanpohjasta jalkoihin asti. 

 

Kirjoittaja Minna Kaveri työskentelee asiantuntijana Osallistu ja voi hyvin! eli OVH-hankkeessa.

Tutustu OVH-hankkeeseen