Oppisopimuksella lähiavustajaksi

Rauli Räsänen ja Arja Törmänen aloittivat elokuussa 2018 oppisopimusopiskelun lähiavustajaksi Intiön hoivakodissa.

He suorittavat oppisopimusaikana kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta ja valmistuvat lähiavustajiksi. Lähiavustaja toimii hoitajan työparina erilaisissa hoivatehtävissä.

Rauli ja Arja ovat kokeneet oppisopimuskoulutuksen mielekkääksi ja käytännönläheiseksi tavaksi hankkia uutta osaamista. Mahdollisuus jatkaa koulutuksen päätyttyä lähihoitajan tutkintoon on myös käynyt heidän mielessään, koska koulutuksen päätyttyä heillä on jo kaksi tutkinnon osaa siitä suoritettuna.

Oppisopimuskoulutus uudistui valtakunnallisesti vuoden alussa. Uudistuksen yhteydessä oppisopimusjakson pituuden alaraja poistettiin niin, että oppisopimuksella voit nyt suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuksella opiskelet käytännönläheisesti pääosin työpaikalla. Työpaikalla järjestettävää koulutusta ja ohjausta täydennetään lähiopinnoilla oppilaitoksessa. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta alan työtehtävissä tai alan yrittäjänä toimimista, ja siihen hakeutuminen tapahtuu ottamalla yhteyttä paikalliseen koulutuksen järjestäjään. Oppisopimuksen kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Eri alojen koulutusvaihtoehtoja on satoja. OSAO järjestää oppisopimuskoulutusta kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin. Kysy myös työpaikoille räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia.

OSAOn oppisopimustoimijat »