Ovi auki yrityksille

Vuoden alussa astui voimaan uusi ammatillisen koulutuksen laki, joka velvoittaa ammattiopistot ja työelämän entistä tiiviimpään yhteistyöhön. Me OSAOssa vahvistamme koulutuksen työelämäläheisyyttä avaamalla uuden, erityisesti pk-yrityksille tarkoitetun palvelun OSAO Oveen Oulun keskustaan syyskuussa.

Hyvä yhteistyö ammattiopiston ja työpaikkojen kanssa varmistaa koulutuksen osuvuuden työpaikkojen osaamistarpeisiin ja mahdollistaa laadulle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijoiden kannalta työpaikoilla opiskelu (koulutus- tai oppisopimukset) lisää ammattitaitoa ja edesauttaa opiskelijan pääsyä työelämään. Yhteistyön tiivistyminen tarjoaa työpaikoille mahdollisuuksia vaikuttaa niin, että osaamisalojen vastaavuus työpaikkojen osaamistarpeisiin paranee ja työnantaja saa apua mm. uuden henkilöstön rekrytoinnissa. Olemme yhteisellä asialla.

Yrityksille tarjoamiamme ratkaisuja ovat osaamistarpeiden kartoitukset työpaikoilla, erilaisiin tilaisuuk-siin ja koulutuksiin osallistuminen sekä koulutusten suunnittelu, järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työnantajia ja työpaikkaohjaajia kuullaan ja kuunnellaan aktiivisesti. Tarjoamme työnantajille ja yrittäjille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä opiskelijoiden koulutuspolkuja työelämän vaatimusten suunnassa.

Oppisopimuskoulutus uudistui valtakunnallisesti vuoden alussa. Se on nyt entistäkin joustavampi tapa kouluttautua tai rekrytoida uusia työntekijöitä. Oppisopimuksella voi opiskella koko tutkinnon tai suorittaa lyhyempiä tutkinnonosia.

Tekstin kirjoittaja Virpi Spangar työskentelee palvelujohtajana OSAOn työelämä- ja yrityspalveluissa.