Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla riittää töitä

H’Nuong Rmah opiskeli toimitilahuoltajaksi ja sai heti oman alan töitä. Nyt hän siivoaa entisen oppilaitoksensa tiloja ja on tyytyväinen säännöllisiin työaikoihin.

Oululainen H’Nuong Rmah, 32, opiskeli vuoden ajan ravintola-alaa, mutta vaihtoi sitten puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto-opintoihin. Viime syksynä Koulutuskuntayhtymä OSAOn ja työvoimatoimiston järjestämästä koulutuksesta toimitilahuoltajaksi valmistunut H’Nuong jatkoi heti koulun päättymisen jälkeen työelämään.

”Nyt siivoan viitenä päivänä viikossa OSAOlla. Työt alkavat joka päivä aamukuudelta ja loppuvat kahdelta iltapäivällä”, H’Nuong kertoo arjestaan.

Vietnamista vuonna 2007 Suomeen muuttaneelle H’Nuongille työpaikka ISS Palvelyt Oy:llä on hänen ensimmäisensä. Tätä ennen hän ehti olla useissa työharjoitteluissa muun muassa leipomossa, kaupassa ja asukastuvalla.

”Vielä on vähän ongelmia suomen kielen kanssa. Haluaisin opiskella kieltä lisää, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista. Töissä pääsen kuitenkin puhumaan suomea työkaverin kanssa.”

Kaikille valmistuneille töitä

ISS:n palveluesimiehen Heidi Nurmelan mukaan kysyntää ammattitaitoiselle työvoimalle on koko ajan enemmän kuin työntekijöitä on tarjolla. ISS työllistää kaikki, jotka valmistuvat ammattiin ja joilla on motivaatio kohdillaan.

”Nykyään asiakkaatkin ovat valveutuneita näiden asioiden suhteen: he osaavat jo kilpailutusvaiheessa vaatia, että henkilökunnan täytyy olla koulutettua. Omalta osaltaan se luo painetta koulutetun työvoiman hankkimiseen. Tietysti jokainen itseään kunnioittava työnantaja haluaa koulutettuja työtekijöitä muutenkin”, Nurmela kertoo.

ISS:lle voi työllistyä myös oppisopimuksella – tälläkin hetkellä yrityksessä on useampia työntekijöitä oppisopimuksella. Siivoojien lisäksi ISS työllistää vartioinnin, korjausrakentamisen, kiinteistötekniikan ja ravintola-alan työntekijöitä. Asiakkaita maailmanlaajuisella yrityksellä on kaikilta toimialoilta.

Pilottikokeiluna maahanmuuttajaryhmä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto-opiskelija voi valita toimitilahuollon tai kiinteistönhoidon osaamisalan. Puhtauspalvelualan ja toimitilahuollon koulutusasiantuntija, OSAOlla työskentelevä opettaja Kirsi Hemmilä kertoo, että hakijoiden määrä alalle on viime vuosina vähentynyt. Siksi vuonna 2020 käynnistettiin Puhtaasti parempaan duuniin -hanke.

”Yhtenä tavoitteena on alan vetovoiman lisääminen, jotta nuoria saataisiin hakeutumaan alalle – töitä kyllä riittää”, Hemmilä sanoo.

OSAO tuottaa myös työvoimapoliittista koulutusta. Esimerkkinä on viime syksynä valmistunut maahanmuuttajaryhmä. Kaksi vuotta kestäneisiin opintoihin kuului ammatillisia ja yhteisiä aineita. Yhteisten aineiden opinnot sisälsivät muun muassa englantia, matematiikkaa ja tietotekniikkaa.

”Opintojen sisältö on samankaltainen kuin muillakin, mutta kun kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, opintoja voidaan henkilökohtaistaa niin, että koulutus painottuu käytännön tasolle.”

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet. Opiskelija oppii muun muassa, miten pintamateriaaleja hoidetaan sekä miten infektiot leviävät ja mitkä ovat niiden torjuntatavat. Puhtausalan edustajat käyvät vetämässä koulutuksia pintamateriaaleista, puhdistusaineista ja koneista.

Työnantajien kanssa OSAO tekee tiivistä yhteistyötä. Esimiehet tai yritysten omistajat jakavat tietoa työelämästä ja kertovat yrityksen toiminnasta, työtehtävistä ja tarjolla olevista työpaikoista.

Robotiikka tuonut alalle oman tuulahduksensa

Hemmilä on huomannut, että monilla on suppea mielikuva alan koulutuksesta ja työstä.

”Mielikuva siivoojasta saattaa olla sellainen, että pyyhitään vain pöytäpintoja ja himmaillaan kuulokkeet korvilla menemään. Oikeasti siivooja huolehtii isojenkin kiinteistöjen elinkaaresta sekä esimerkiksi työpaikkojen sisäilmanlaadusta.”

Kiinteistöjen arvon säilymiseen vaikuttaa Hemmilän mukaan myös se, mitä valintoja työntekijä tekee työssään.

”Alalla on uutta niin sanottu puhdasvesi, jonka käyttö vähentää puhdistusaineiden käyttöä. Se taas parantaa työnlaatua ja pintamateriaalien käyttöikää. Tänä päivänä siivoojan tulee hallita työnsä laadun arviointi.”

Oman tuulahduksensa alalle on tuonut robotiikka: robottiyhdistelmäkoneet yleistyvät suurissa asiakaskohteissa kuten teollisuudessa ja sairaaloissa.

”Usein ihmiset ovat huomanneet, että alalla työskentely on monipuolisempaa kuin etukäteen osasi kuvitella. Tällä alalla on myös hyvät etenemismahdollisuudet.”

Tutustu toimitilahuoltajan opintoihin