Taitoa lasten valmentamiseen

Taitoa lasten valmentamiseen

Virpiniemen liikuntaopistolla laajennetaan koulutustarjontaa lasten valmentamiseen. Yhtenä osaamisalueena Virpiniemen kouluttajilla on taidon kehittäminen. Koko henkilökunta on koulutusprosessissa TAITOC®-konseptin kouluttajiksi.

Toukokuussa seurojen ohjaajat ja valmentajat voivat osallistua kahden päivän koulutukseen, jossa TAITOC®-konsepti tarjoaa työkaluja lasten ja nuorten sekä huipulle tähtäävien urheilijoiden taitovalmennuksen toteuttamiseen. Konsepti ohjaa optimaaliseen taitoharjoitteluun myös oman lajin sisällä. Kouluttajana toimii valtakunnallisen konseptin kehittäjä.

Lasten valmennuksen ammatilliseen koulutukseen liittyvä liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto on tarkoitettu lasten valmennustyössä vapaaehtoistyötä tekeville ohjaajille ja valmentajille, alalla toimiville valmentajille ja asiasta kiinnostuneille henkilöille. Koulutukseen haku on avattu ja toteutus alkaa syyskuussa 2019. Ammatillisella valmennusosaamisella haetaan laatua ja turvallisuutta lasten urheilijauran kehittymiseen.

Lasten valmennuksen ajatellaan toimivan aikuisten valmennuksen keinoin, mutta näin ei ole. Lapsen psykofyysinen kehittyminen tulee tuntea, jotta harjoittelu on turvallista ja etenevää. Liian kova ja yksipuolinen harjoittelu kehittävät aikansa, mutta laaja drop-out -ilmiö kertoo kyllästymisestä sekä turhautumisesta harjoittelussa. Urheiluvammat voidaan usein ennaltaehkäistä, kun tunnetaan harjoittelun rytmittäminen, palautumisen merkitys ja harjoittelun monipuolisuus. Toki myös valmentajien ryhmädynamiikan tunteminen ja sen hyödyntäminen vaikuttavat harjoitteluintoon. Kokonaisvaltaista osaamista tullaan painottamaan alkavassa lasten valmennuksen ammattitutkinnossa ja koulutuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä urheiluseurojen kanssa.

Lasten valmentaminen on taitolaji.