Taivalkosken kunta vahvistaa kiinteistöalan työntekijöidensä osaamista ammattitutkinnolla

Taivalkosken kunta halusi syventää kiinteistöalan työntekijöidensä osaamista alati teknistyvällä työkentällä. Nyt joukko kunnan työntekijöitä opiskelee räätälöidyssä koulutuksessa kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoa ja päivittää ammattitaitoaan joustavasti töiden ohessa.

Kun Taivalkosken kunnassa heräsi tarve kehittää kiinteistöalan henkilöstön osaamista kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnolla, kunnan tekninen johtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen otti yhteyttä OSAOon.

Taivalkosken teknisenä johtajana puolitoista vuotta sitten aloittanut Paakinaho-Heikkinen huomasi hetken kunnassa työskenneltyään, että kiinteistöalan henkilökunta voisi saada lisäpotkua osaamiseensa ammattitutkinnon suorittamisesta. Paakinaho-Heikkisen ajatus kantoi hedelmää: Taivalkosken kunta käynnisti yhdessä OSAOn kanssa alkuvuodesta kiinteistöpalvelualan koulutuksen kunnan ja kunnalle työskentelevän alihankkijayrityksen työntekijöille.

”Työntekijöillämme on erittäin vahva ja monipuolinen käytännön kokemus. Halusimme vahvistaa ja syventää henkilöstömme ammattitaitoa tarjoamalla heille mahdollisuuden opiskella ammattitutkinto joustavasti töiden ohessa”, Paakinaho-Heikkinen kertoo.

Taivalkosken kunnan tekninen johtaja Varpu Paakinaho-Heikkinen kiittelee OSAOta erityisesti nopeasta reagoinnista ja asioiden eteenpäin viemisestä.

Teknistyvä ala vaatii uusinta tietoa

Kaikki koulutuksessa mukana olevat Taivalkosken kunnan työntekijät opiskelevat kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon. Kunnan tarpeisiin räätälöidyn koulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden osaamista ja tuoda heille alan uusinta tietotaitoa.

Henkilöstön kouluttaminen on Taivalkosken kunnalle tärkeää, sillä kiinteistöt ja niiden huolto teknistyvät jatkuvasti. Kunta on hankkinut vastikään käyttöönsä kunnan kiinteistöjä koskevan sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän, johon tehdään parhaillaan kiinteistökohtaisia sähköisiä huoltokirjoja. Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto on otettu myös osaksi kiinteistöpalvelualan ammattitutkintoon kuuluvia opintoja.

”Sähköisen huoltokirjan hyödyntäminen opiskelussa ja sen sisältöön tutustuminen on hyvä esimerkki siitä, miten koulutus räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja tilanteen mukaan”, kouluttaja Hannu Jaakkola OSAOsta kertoo.

Joustavaa ja motivoitunutta opiskelua

Koulutuksessa mukana olevat Taivalkosken kunnan työntekijät opiskelevat lähiopetuksessa yhden päivän kuussa. OSAO kuunteli kunnan toiveita ja järjestää saman koulutussisällön kahtena peräkkäisenä päivänä. Järjestely helpottaa töiden järjestämistä, sillä kaikki eivät voi työtehtävien sujuvuuden varmistamiseksi opiskella samana päivänä.

”Organisaatiomme on pieni. Sama opetussisältö peräkkäisinä päivinä mahdollistaa sen, ettei kaikkien työntekijöidemme tarvitse olla yhtä aikaa koulutuksessa. Tällä tavalla työntekijämme voivat valita joustavasti heille sopivan opiskelupäivän”, Paakinaho-Heikkinen kertoo.

OSAOn kiinteistöpalvelualan kouluttaja Hannu Jaakkola kertoo, että taivalkoskelaiset ovat päässeet opinnoissaan hyvään vauhtiin ja vastaanotto on ollut innostunutta.

”Taivalkosken kunnan työntekijät ovat erittäin motivoituneita ja sitoutuneita opiskeluihin. He saavat koulutuksessa uusinta tietoa kiinteistöpalvelualalta, josta on aidosti hyötyä oman työn tekemisessä ja kehittämisessä”, Jaakkola iloitsee.

Taivalkoskelaiset ovat päässeet opinnoissaan hyvään vauhtiin ja vastaanotto on ollut innostunutta.

OSAOn ketterä yhteistyö saa kiitosta

Taivalkosken kunnan näkökulmasta koulutuksen suunnittelu ja toteutus OSAOn kanssa on ollut ketterää. Varpu Paakinaho-Heikkinen kiittelee OSAOta erityisesti nopeasta reagoinnista ja asioiden eteenpäin viemisestä.

”Olen todella tyytyväinen siihen, kuinka nopeasti OSAO on tarttunut tarpeisiimme. Ei ole tarvinnut sanoa kuin puolella sanalla, niin OSAO Taivalkosken yksikön yksikönjohtaja Esa Lahtela on ollut jo viemässä asioita eteenpäin”, Paakinaho-Heikkinen kehuu.

Paakinaho-Heikkinen näkee mahdollisuuksia yhteistyölle myös tulevaisuudessa.

”Jatkossa voisimme keskustella OSAOn kanssa yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Pienessä kunnassa työtehtävää saattaa hoitaa yksi henkilö, ja myös heidän osaamisensa kehittäminen on tärkeää”, Paakinaho-Heikkinen visioi.

Paakinaho-Heikkinen nostaa esille myös OSAOn merkityksen Koillismaalle.

”On upeaa, että täällä on monialainen ammatillisen koulutuksen tarjoaja, jonka kanssa voimme tehdä yhteistyötä.”

Työnantaja! Tarvitsetko uutta työvoimaa tai haluatko päivittää nykyisen henkilöstösi osaamista? Vai kaipaatko itse ammattitaidon päivittämistä? Oppisopimus tai koulutussopimus on ratkaisu!