Tekniikan alan opiskelupaikka ammattikorkeakouluun jo toisen asteen aikana

Uudenlainen yhteistyö Oamkin ja OSAOn välillä

Tänä syksynä OSAO, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja lukiot aloittavat uudenlaisen yhteistyön, jolla halutaan lisätä lukiolaisten ja ammattikoululaisten kiinnostusta tekniikan alaan. Toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka Oamkin tekniikan alalla, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen perustutkinnon. Oamk Highway -mallia pilotoidaan syksyllä OSAOssa sekä kuudessa lukiossa.

“Tekniikan ala on erittäin monipuolinen, kansainvälinen ja työllistää hyvin, mutta nuoret eivät tätä tiedä. Haluamme tuoda heille alaa tunnetuksi uudella tavalla ja helpottaa hakeutumista ammattikorkeakouluun. Pilotoimme Oamk Higway -opintomallia vuoden ja jos kaikki menee hyvin, voimme laajentaa toimintamallia muihinkin toisen asteen oppilaitoksiin. Tärkeää on myös nostaa matematiikan ja fysiikan opiskelusta kiinnostuvien määrää toisella asteella, nämä aineet avaavat tien korkeakouluopintoihin. Erityisesti haluan kannustaa tyttöjä hakeutumaan tekniikan opintojen pariin”, kertoo Oamkin tekniikan ja luonnonvara-alan yksikönjohtaja Ville Isoherranen.

Oamk Highway -opinnot koostuvat koostuvat matematiikasta (5 op), fysiikasta (5 op) ja yhdestä alakohtaisesta kurssista (5 op). Alakohtaisia kursseja ovat rakennusten LVIS-perusteet, louhintatekniikka ja maanrakennusmateriaalit, Lean-johtaminen ja energiatekniikka. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen perustutkinnon aikana. Opinnot ovat opiskelijalle maksuttomia.

Suorittamalla perustutkinnon ja Oamk Highway -opinnot opiskelijalle luvataan opiskelupaikka jostakin seuraavista tekniikan tutkinto-ohjelmista:

  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • Insinööri (AMK), Talotekniikka
  • Insinööri (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka
  • Insinööri (AMK), Energia- ja ympäristötekniikka
  • Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto

Opiskelupaikka on otettava vastaan kahden vuoden sisällä, kun toisen asteen tutkinto on suoritettu. Opinnot hyväksiluetaan osaksi tutkintoa, mikä nopeuttaa opiskelijoiden valmistumista.

“Työelämä tarvitsee laajaa ja uudenlaista ammatillista osaamista. OSAO vastaa tällä pilotilla opiskelijoidemme yksilöllisiin opintopolkuihin, joustavaan jatko-opintoihin hakeutumiseen ja myös työelämän tarpeisiin. Pilotissa hankittu osaaminen osoittaa työnantajalle työnhakijan motivaation alaa kohtaan ja se voi olla yksi tekijä, joka ratkaisee rekrytointivaiheessa. OSAO haluaa olla mukana tekemässä Oulun alueesta vetovoimaisen osaajakeskittymän”, kertoo OSAOn vararehtori Raija Näppä.

Pilotissa ovat mukana myös Laanilan lukio, Oulunsalon lukio, Oulaisten lukio, Nivalan lukio, Pyhäjärven lukio ja Haapajärven lukio.

“Korkeakouluyhteistyö on Oulun kaupungin sivistysohjelman kärkitavoitteita. Tutkimusyhteistyön rinnalla on oleellista, että lukiolaisillamme on mahdollisuus opiskella korkeakouluopintoja jo kouluaikanaan. Oamkin Highway -pilotti on ainutlaatuinen mahdollisuus nuorille myös oman tulevaisuuden rakentamiseen. Laanilan ja Oulunsalon lukioiden kokemusten myötä linjaamme jatkoa ja toimintamallin laajentamista yhdessä Oamkin kanssa”, kertoo Oulun kaupungin lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja Pekka Fredriksson.

Opiskelija ilmoittautuu Oamk Highway -opiskelijaksi avoimen ammattikorkeakoulun kautta.

 

Lisätietoja

Vararehtori Raija Näppä OSAO, 040 1981 441, raija.nappa@osao.fi

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikönjohtaja Ville Isoherranen, Oulun ammattikorkeakoulu, 050 430 7761, ville.isoherranen@oamk.fi

Lukiojohtaja Pekka Fredriksson, Oulun kaupunki, 044 703 9015, pekka.fredriksson@ouka.fi

 

Tutustu Oamk Higway -sivuun

Lue lisää väyläopinnoista OSAOn sivuilta