Tulosrahoitus koulutukseen – vihdoinkin!

Aikaisemmin ammatillisen koulutuksen rahoitus on ollut opiskelijoiden lukumäärään perustuvaa eikä siten ole palkinnut koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden menestyksestä vaan näiden läsnäolosta. Vastedes opiskelijoiden määrää kyllä edelleen mitataan – jopa opiskelupäivän tarkkuudella – mutta puolet rahoituksesta perustuu tuloksiin: tutkintoihin, tutkinnon osiin, työllistymiseen tai jatko-opintoihin pääsyyn sekä opiskelijan ja työelämän antamaan palautteeseen.

Järjestelmä on nyt oikealla tavalla palkitseva ja vähentää toivottavasti sellaista ammatillista koulutusta, joka ei johda yhteiskunnan kannalta toivottuihin vaikutuksiin. Koko hyvää tarkoittavan uuden järjestelmän kääntöpuoli on kuitenkin sen perustuminen mittavaan ja yksityiskohtaiseen dokumentointiin. Siitä miinuspisteet lainsäätäjille.

Kaikki opiskelijan toimenpiteet, opinnot ja opintojen erikoisjärjestelyt on kirjattava suurella huolellisuudella, mieluiten reaaliaikaisesti, oppilashallintojärjestelmiin ja tätä toimintaa varten tarvitaan paitsi tietenkin ne, jotka asian kirjaavat, myös ne, jotka kirjausten oikeellisuuden tarkistavat ja ne, jotka jälkikäteen vielä oikovat muiden tekemiset ja tekemättä jättämiset. Erään prosessiin osallistuvan asiantuntijan sanoin ’tämä on tuhoon tuomittu systeemi’. Tämän mukaan nyt kuitenkin eletään.

Osekk on alueensa suurin ammatillisen koulutuksen järjestäjä ja pystyy järjestämään laadukasta koulutusta. Opiskelijoiden valmistumisajat ovat lyhentyneet ja opiskelijoiden antamat palautteet parantuneet. Uuden rahoitusjärjestelmän myötä nämäkin tekijät parantavat Osekkin taloudellisia menestymismahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Vuosi 2018 oli taloudellisesti hyvä vuosi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Tuolloin leikattiin Osekkin rahoituksesta 11 %, mutta tuohon leikkaukseen on nyt pääosin sopeuduttu. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n koulutustoiminta yhdistyi vuoden 2018 alussa Osekkin toimintaan ja nyt eletään uutta, parempaa aikaa uudistuneen lainsäädännön ehdoin.

Tekstin kirjoittaja Anssi Ojutkangas on Osekkin talousjohtaja.