Energia-alan teemapäivä tutustutti opiskelijat vihreän siirtymän mahdollisuuksiin

Marraskuussa 2021 OSAOn Interreg Pohjoisen rahoittamat hankkeet, Interreg Battery Region ja Arbeta tillsammans, kokoontuivat suunnittelemaan vihreän siirtymän teemapäivää OSAOn opiskelijoille. Kukapa olisi osannut ennustaa, miten globaali ja ajankohtainen aihe vihreä siirtymä tulisi olemaan Suomessa, Euroopassa ja maailmalla keväällä 2022. Teemapäivän tavoitteena oli kertoa tuleville ammattitekijöille, miten vihreä siirtymä tulee vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti meidän kaikkien elämään niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Toukokuussa 2021 Suomen hallituksen julkaisemassa Suomen palautumis- ja elpymissuunnitelmassa vihreä siirtymä on yksi neljästä kokonaisuudesta. Suunnitelman tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Juuri näitä tavoitteita pyritään omalta osaltaan edistämään OSAOn uusiutuviin energialähteisiin keskittyvissä hankkeissa.

Ihmisi poseeraa valkoisen sähköauton edessä.
Energia-alan teemapäivä keräsi yhteen hankkeita sekä OSAOn opiskelijoita ja henkilökuntaa.

Interreg Battery Region -hankkeen tavoitteena on selvittää akkuteollisuuden rajat ylittäviä osaamis- ja koulutustarpeita. Teemapäivässä tutustuttiin myös akkujen monenlaisiin käyttötapoihin. Vedyn eri mahdollisuuksiin päästiin tutustumaan osana Oulun innovaatioallianssin kehittämistyötä. Sähkö 2.0 -hanke esitteli tuuli- ja aurinkovoiman investointeja ja työvoimatarpeita. Biokaasun jalostusmahdollisuuksista ja liikennekäytöstä oli tapahtumassa kertomassa BioKaMa-hanke. Ajoneuvoliikenteen murrokseen keskittyy myös eMobiili-hanke, jossa kehitetään yhtenäistä koulutusmallia voimakkaasti uudistuvalle ajoneuvo- ja työkonealalle.

Teemapäivässä opiskelijat pääsivät tutustumaan erilaisiin uusiutuvalla energialla kulkeviin ajoneuvoihin. Arbeta tillsammans -hanke oli mukana kertomassa rajat ylittävistä pohjoisen työmahdollisuuksista vihreän siirtymän yhteydessä.

Energia-alan teemapäivä järjestettiin maaliskuussa OSAO Kaukovainion tekniikan yksikössä Kotkantiellä ja huhtikuussa OSAO Haukiputaan yksikössä. Tapahtumassa opiskelijat pystyivät syventymään aiheisiin tarkemmin esittelijöiden pisteillä. Tapahtuman aikana oli mahdollista osallistua energiateemaiseen kyselyyn, jossa pääsi hyödyntämään päivän aikana oppimaansa. OSAOn opiskelijoiden monipuolisesta osaamisesta saatiin näyttöä myös opiskelijatuotantona tehdyssä vihreää siirtymää esittelevässä animaatiossa. OSAOssa kaikki on mahdollista!

Tutustu teemapäivässä mukana olleisiin hankkeisiin:

Interreg Battery Region
Arbeta tillsammans
Innovaatioekosysteemit
Sähkö 2.0 – Tuulesta ja auringosta virtaa
BioKaMa
eMobiili

Kaksi logoa, joista toisessa teksti Interreg Pohjoinen ja Euroopan aluekehitysrahasto ja toinen EU:n sininen lippulogo jonka alla teksti Euroopan Unioni.