Höntsää oppilaitokseen – miksi ihmeessä?

Kuluneet pari vuotta ESR-rahoitteisessa Höntsä – Silta eteenpäin -hankkeessa ovat avanneet myös minun silmäni siitä, kuinka laajat liikkumisen hyödyt ovatkaan. Liikuntatieteilijänä olen tottunut kertomaan, kuinka liikkuminen pienentää sydän- ja verisuonisairauksien, masennuksen ja useiden syöpien riskiä. Tuttu aihe on myös liikkumattomuuden yhteiskunnalle aiheutuvat mittavat terveydenhuoltokustannukset. Näkökulmani on siis ollut melko fysiologinen. Saimme kuitenkin Höntsä-hankkeessa tehtäväksi yhdistää liikkumista ja luovaa toimintaa ammattiopistossa opiskelevien nuorten hyvinvoinnin ja opiskelumotivaation edistämiseksi. Tulokset oppilaitoksen arkeen kytketystä toiminnallisesta, kaikille avoimesta ja hauskasta, matalan kynnyksen höntsästä ovat olleet loistavia.

”Perinteisestä lähestymistavasta poiketen emme pyrkineet etsimään toimintaan mukaan vain opiskelumotivaationsa kadottaneita nuoria, vaan opettajat toivat koko ryhmänsä höntsäämään.”

Olemme järjestäneet Koulutuskuntayhtymä OSAOn viidessä yksikössä Höntsäklubeja ja saaneet yli 800 nuorta osallistumaan. Perinteisestä lähestymistavasta poiketen emme pyrkineet etsimään toimintaan mukaan vain opiskelumotivaationsa kadottaneita nuoria, vaan opettajat toivat koko ryhmänsä höntsäämään. Tätä lähestymistapaa kutsutaan myönteiseksi tunnistamiseksi. Se ei leimaa tuen tarpeessa olevaa nuorta, vaan edistää koko ryhmän yhteisöllisyyttä ja ryhmäytymistä. Sitä kautta myös yksittäisen nuoren kokemus omasta itsestään ja osallisuudestaan paranee.

Valitsemamme liikunnan, teatterin ja sosiaalialan ammattilaiset ovat ohjanneet höntsää ammattiopistossa. Yhdessä nuorten ja ohjaajien kanssa olemme kehittäneet Höntsäklubeille liikunnallisia ja luovia harjoitteita, jotka edistävät nuorten itsetuntemusta, terveellisiä elintapoja ja tulevaisuuteen suuntautumista kaiken kivan toiminnallisuuden lomassa. Niiden avulla voi tehdä myös uraohjausta. Harjoitteet kestävät 10 – 30 minuuttia, eikä niiden toteuttaminen vaadi paljon resursseja tai kalliita välineitä. Höntsän idean mukaisesti toimintaan tarvittavat välineet löytyvät parhaimmillaan kodin tai koulun normaaleista tarvikkeista: keittiöstä, siivouskaapista, liikuntasalista tai pihavaraston perältä.

Seurasimme Höntsätoiminnan kehittymistä jatkuvalla palautteella. Toiminnan vaikutuksia ja merkitystä arvioimme kyselyillä, toiminnallisilla menetelmillä ja ryhmähaastatteluilla. Palautteissa äänensä saivat kuuluviin sekä ammattiopiston nuoret opiskelijat, että henkilökunnan jäsenet. Yli puolet opiskelijoista viihtyi hankkeen järjestämillä Höntsäklubilla ja lähes joka kolmas nuori koki saaneensa onnistumisen kokemuksia höntsäillessä. 23% koki höntsäilyn lisänneen koulussa viihtymistä. Henkilöstö kommentoi haastatteluissa höntsätoiminnasta seuraavaa:

”Ryhmäyttäminen ja ryhmäytyminen, pitäisi olla jokaisen opettajan ja ohjaajan työtä. Opettajan pitäisi ottaa höntsä osaksi normaalia työtään. Se voisi olla mikä tahansa oppiaine, siellä kevyesti liikuntaa ja luovaa toimintaa.”

”Nuorilta tuli palautetta että tuli hiki. Parantaa keskittymistä, jaksaa istua, vaihtelua teoriaan ja pääsee liikkumaan. Hiki ainoa negatiivinen.”

”Opiskelijat odottaa lisää, tämä parantaa keskittymistä.”

Arvioinnissa tärkeiksi koetut asiat kuten onnistumiset ja ryhmäytyminen vaikuttavat vahvasti siihen, miten nuori voi, kuinka innostuneesti hän suhtautuu opiskeluun ja suorittaa opintonsa loppuun sekä millaiseksi hän kokee tulevaisuutensa ammattiin valmistuttuaan. Höntsätoiminta ammattiopistossa saatiin aikaan sillä, että ammattiopiston yksiköt sitoutuivat ottamaan uuden toiminnan osaksi arkeaan.

Toiminnan voi ottaa käyttöön missä vain ammattiopistossa, yläkoulussa tai nuorten palveluissa. Olemme koonneet kehittämämme harjoitteet ja hyödyntämämme teoriat selkeäksi, maksuttomaksi verkkokoulutukseksi, jonka avulla Sinäkin, nuoria ohjaava ammattilainen voit hyödyntää liikuntaa ja muuta toiminnallisuutta työssäsi. Toiminnan käynnistämisessä sinua auttaa myös verkkokoulutuksen oppimateriaalina käytettävä työkirja: Höntsäten hyvinvointia ja uraohjausta.

Lue lisää verkkokoulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan


Riitta Pyky
FT, projektikoordinaattori, tutkija
ODL Liikuntaklinikka
etunimi.sukunimi@odl.fi

Oulussa Höntsä-hanketta toteuttavat ODL Liikuntaklinikka, OSAO Virpiniemen liikuntaopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittavat ESR, Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat. Hankekokonaisuutta hallinnoi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Lisätietoja saa osoitteesta www.hontsa.metropolia.fi.