OSAOsta valmistuu hyvinvoivia ammattilaisia

OSAOssa käytössä oleva ammattiosaajan työkykypassi on työväline työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuella kehitetty työkykypassi on osa ammatillista perustutkintoa. Passin avulla opiskelijat voivat osoittaa työkyky- ja hyvinvointiosaamista myös tuleville työnantajille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön työkykypassi on ollut OSAOssa käytössä jo useamman vuoden ajan. Opetushallituksen rahoittama Osallistu ja voi hyvin -hanke on juurruttanut passin toimintaa entisestään osaksi OSAOssa opiskelua.  Opiskelija voi suorittaa osia hyvinvointiin liittyvän työkykypassin opinnoista tai koko passin. Työkykypassin avulla opiskelijat voivat osoittaa työkyky- ja hyvinvointiosaamista myös tuleville työnantajille.

Ammattiosaajan työkykypassi lisää tietoja, taitoja ja motivaatiota huolehtia terveydestä ja hyvinvoinnista sekä opiskelun aikana että sen jälkeen. Työkykypassin tarkoituksena on tehdä työhyvinvoinnin ylläpitämisestä osa elämäntapaa.

Työkykypassin opiskeleminen edistää työ- ja toimintakyvyn jatkuvaa ylläpitoa sekä tukee opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Näihin on myös ammatillisen koulutuksen lain mukaan kiinnitettävä huomiota. Työkykypassin käyttöönotto edistää ja mahdollistaa näiden valmiuksien oppimista.

”Kerroin työpaikalla työkykypassista ja avasin sitä tarkemmin proviisorille sekä työkavereille. Proviisori oli erittäin kiinnostunut asiasta ja kehui, että on hienoa, kun olen kiinnostunut pitämään itsestäni huolta. Hän kertoi, että hän arvostaisi työkykypassia työnhakutilanteessa kovasti. Juttelimme liikunnasta ja hyvinvoinnista pitkän tovin.”
Opiskelija

OSAOn työkykypassin kehittäjät ja amiskoutsit hyvinvoinnin edistäjinä

OSAOssa ammattiosaajan työkykypassia tarjotaan valinnaisena opintokokonaisuutena aktiivisesti lähes kaikissa yksiköissä. Osallistu ja voi hyvin -hankkeen myötä jokaiseen koulutusyksikköön on saatu ammattiosaajan työkykypassiin kehittäjä.

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry on järjestänyt mentorivalmennuksen kehittäjille. Valmennuksen suorittaneet mentorit liittyvät valtakunnalliseen työkykypassimentorien verkostoon ja auttavat OSAOn henkilökuntaa työkykypassin käytössä. Mentorivalmennus edesauttoi yhteisen sävelen löytymistä, ja varsinkin uudet kehittäjät saivat uusia ajatuksia kehittämistyöhönsä.

OSAOssa toimivat amiskoutsit ovat myös tiiviisti mukana työkykypassi toiminnassa.

Mies mittaa puristusvoima, toinen mies opastaa ja tarkkailee vieressä.
OSAOn amiskoutsit innostavat opiskelijoita liikunnan pariin ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

 

Hyvä työkyky on tärkeä osa ammattilaisuutta

Ammattiosaajan työkykypassin suorittaminen auttaa opiskelijaa huomaamaan työkyvyn merkityksen jo opintojensa aikana. Opiskelija oppii ylläpitämään ja edistämään omaa terveyttään, ja ymmärtää terveysosaamisen merkityksen oman ammattialansa kannalta. OSAOsta valmistuu ammattilaisia, jotka tietävät, mitä työkykyisyys vaatii.

Jokainen työnantaja arvostaa työkykyisiä opiskelijoita. Työkykypassin suorittaneella opiskelijalla on todennäköisesti muita hakijoita parempi työkyky nyt ja tulevaisuudessa.

”Koskaan ei ole niin kiire, etteikö omasta työhyvinvoinnista voisi pitää kiinni työpäivien aikana. Sitä mieltä olen vahvasti. Tämä asenne on oikeastaan kurssin myötä iskostunut päähäni, ja olen siitä kovin kiitollinen!”
Opiskelija

Hyvinvoiva työntekijä on lottovoitto

OSAOn opettaja Sari Varanka on intohimoinen työkyvyn puolestapuhuja.

“Opiskelijoille opetetaan hyvinvoinnin ja työkykyisyyden merkitystä. Heitä autetaan ymmärtämään nukkumisen, liikkumisen ja ravinnon merkitys omiin voimavaroihinsa”, Sari kertoo.

Sari ajattelee, että opiskelija  osaa tukea omaa työssä jaksamistaan, kun tiedostaa oman alansa ergonomiset haasteet ja vaatimukset. Hän sanoo, että myös harrastusten kautta voi löytää tukea työssä jaksamiseen.

“Tärkein asia opettajalle on innostaa huomaamaan, että näillä asioilla on oikeasti merkitystä. Hyväkuntoinen työntekijä jaksaa tehdä fyysistä työtä ja palautuu työn rasituksista. Omasta työhyvinvoinnista huolehtiva työntekijä on lottovoitto työnantajalle. Kaikki ihmiset haluavat voida paremmin, ja siihen voi itse vaikuttaa.”

Lue lisää OSAOn ammattiosaajan työkykypassista